• <
escort_980x120_gif_2020

Projekt rozporządzenia zwiększający środki na obrót i przetwarzanie w programie PO RYBY

gm

18.11.2022 15:56 Źródło: PAP
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Projekt rozporządzenia zwiększający środki na obrót i przetwarzanie w programie PO RYBY

Partnerzy portalu

Projekt rozporządzenia zwiększający środki na obrót i przetwarzanie w programie PO RYBY - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

Zwiększenie alokacji środków z programu Rybactwo i Morze na wsparcie obrotu i przetwarzania, aby złagodzić skutki wojny na Ukrainie - zakłada opublikowany w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt noweli rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Jak wskazano w uzasadnieniu, projektowane rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniające rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" ma na celu dostosowanie podziału środków finansowych do zmiany Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Zmiana pozwoli na wdrożenie środków szczególnych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE – chodzi o środki mające na celu "złagodzenie skutków prowadzonej przez Rosję wojny napastniczej przeciwko Ukrainie dla działalności połowowej oraz ograniczenie wpływu zakłóceń rynku spowodowanych tą wojną napastniczą na łańcuch dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury".

Rozporządzenie to, jak wskazano, wprowadziło możliwość wykorzystania przez Polskę części niezakontraktowanych środków finansowych PO RYBY 2014-2020 na działania mające na celu minimalizację negatywnych skutków agresji militarnej Rosji w Ukrainie. Z tego względu zmiana programu operacyjnego polega na realokacji środków na działanie przewidziane w art. 68 "Wspieranie obrotu i przetwarzania – środki dotyczące obrotu".

"Proponowana zmiana alokacji środków finansowych dotyczy kilkunastu działań realizowanych w ramach trzech priorytetów Programu Operacyjnego +Rybactwo i Morze+" – wskazano. Alokację zmniejszono w priorytetach 1 i 2, aby zwiększyć ją w priorytecie 5 (Wspieranie obrotu i przetwarzania).

Jak dodano, projektowane rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po jego ogłoszeniu, "co zapewni możliwość sprawnego przekazania beneficjentom, realizującym operacje finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, pomocy przyznanej w ramach programu operacyjnego +Rybactwo i Morze+".


Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.