• <
PZT_980x120_gif_2020

Projekt INCONE60 – rejs pilotażowy w ramach aktywizacji drogi wodnej E60 [wideo]

Strona główna Porty, logistyka Projekt INCONE60 – rejs pilotażowy w ramach aktywizacji drogi wodnej E60 [wideo]
Projekt INCONE60 – rejs pilotażowy w ramach aktywizacji drogi wodnej E60 [wideo] - GospodarkaMorska.pl
fot. umg.edu.pl

sons

28.10.2020 Źródło: Uniwersytet Morski w Gdyni

Instytut Morski UMG jako lider międzynarodowego projektu INCONE60 - Inland Blue Transport Connector E60, zorganizował we wrześniu 2020 r. rejs pilotażowy na trasie Vordingborg – Stepnica – Kołobrzeg, którego celem było zaprezentowanie możliwości i zalet wykorzystania żeglugi bliskiego zasiegu do obsługi ładunków w regionach Południowego Bałtyku i Morza Północnego.

Potencjał statku skonfrontowany został z samochodem ciężarowym, który pokonał tę samą trasę (Vordingborg – Stepnica) w analogicznym czasie przewoząc jednak jedynie 1/50 ładunku morskiego.

Rejs umożliwił ponadto praktyczną weryfikację narzędzia stworzonego w ramach projektu, jakim jest INCONE60 Cargo Flow Model (model przepływu ładunków). Pozwala ono na wstępną weryfikację korzyści płynących z wyboru żeglugi bliskiego zasięgu do przewozu ładunków. Symulator oblicza wszystkie koszty związane z przewozem, a także koszty zewnętrzne, takie jak wypadki, hałas, zanieczyszczenia, koszty klimatyczne, degradacja infrastruktury i zatory komunikacyjne. Nawiązując do rejsu pilotażowego można stwierdzić, że jednostkowy koszt przewozu morskiego był ponad trzykrotnie niższy w porównaniu do samochodu ciężarowego, a co istotne spowodował on aż siedmiokrotnie niższy poziom kosztów zewnętrznych.

Partnerzy projeku INCONE60 to szeroka sieć podmiotów zaangażowanych w rozwój małych portów oraz żeglugi bliskiego zasięgu. Projekt ma na celu poprawę połączeń żeglugowych między lokalnymi i regionalnymi portami morskimi położonymi w regionach Południowego Bałtyku oraz Morza Północnego, wzdłuż Międzynarodowej Drogi Wodnej E60, a także połączenie tego szlaku z siecią śródlądowych dróg wodnych. Wpisuje się to w koncepcję synchromodalności, która stanowi obecnie ważny kierunek rozwojowy europejskiej polityki transportowej.

Podejmowane działania zakładają poprawę wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych, a także zwiększenie wydajności transportu. Ponadto, zadania prowadzone przez pracowników Instytutu Morskiego służą promocji ekologicznych środków transportu i innowacyjnych jednostek napędowych, przyczyniając się w ten sposób do dekarbonizacji operacji transportowych i łagodzenia wpływu transportu na środowisko.

W celu osiągnięcia wspomnianych celów, partnerzy projektu ściśle współpracują nad wypracowaniem rozwiązań transportowych wspierających aktywny rozwój peryferyjnych regionów przybrzeżnych obszaru Południowego Bałtyku koncentrując się na portach lokalnych jako centrach regionalnego rozwoju, co jednocześnie pomoże zwiększyć konkurencyjność Morza Bałtyckiego oraz poprawić jego dostępność i atrakcyjność.

Co więcej, w ramach projektu INCONE60 pracownicy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni będą współpracować z rządem flamandzkim w celu rozwinięcia szeregu działań, w szczególności tych ukierunkowanych na rozwój gospodarki morskiej, gdzie kluczowe jest wzmocnienie roli żeglugi bliskiego zasięgu i regionalnych portów morskich w europejskiej sieci transportowej.

Projekt INCONE60 realizowany jest w ramach Programu Południowy Bałtyk 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE.

port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020
port_szczecin_390x100_2020
port_gdańsk_390x100_2020

Surowce

 Ropa brent 47,44 $ baryłka  -0,50% 20:55
 Cyna 19120,00 $ tona 1,57% 27 lis
 Cynk 2760,00 $ tona 0,22% 27 lis
 Aluminium 1975,00 $ tona 0,71% 27 lis
 Pallad 2416,20 $ uncja  1,61% 20:54
 Platyna 1006,25 $ uncja  3,89% 20:56
 Srebro 24,11 $ uncja  6,12% 20:55
 Złoto 1817,55 $ uncja  2,12% 20:55
invest_gda_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.