• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Prof. Janusz Uriasz przewodniczącym Polskiego Forum Nawigacyjnego

AK

12.02.2022 09:37 Źródło: Akademia Morska w Szczecinie
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Prof. Janusz Uriasz przewodniczącym Polskiego Forum Nawigacyjnego

Partnerzy portalu

Prof. Janusz Uriasz przewodniczącym Polskiego Forum Nawigacyjnego - GospodarkaMorska.pl
Akademia Morska w Szczecinie

Prorektor ds. Innowacji i Rozwoju, dr hab. inż. kpt. Janusz Uriasz, prof. AMS przewodniczącym Polskiego Forum Nawigacji (PNF).

PNF dba o rozwój nawigacji jako nauki i formy praktycznej działalności na morzu, lądzie, w powietrzu i przestrzeni kosmicznej. Po raz pierwszy w historii stowarzyszenia funkcję tę obejmuje przedstawiciel naszej uczelni.

Forum skupia naukowców z głównych ośrodków Polski zajmujących się nawigacją, jest członkiem europejskiego stowarzyszenia instytutów nawigacyjnych EUGIN oraz międzynarodowego (światowego) stowarzyszenia Instytutów Nawigacyjnych IAIN.

Forum kultywuje chlubne tradycje rozwoju polskiej  nawigacji kultywowane od czasu odzyskania przez Rzecząpospolitą Polską niepodległości, z chwilą powołania Szkoły Morskiej w Tczewie, Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu, Oficerskiej Szkoły Lotnictwa w Grudziądzu.

Po raz pierwszy w historii funkcję przewodniczącego PNF objął przedstawiciel Akademii Morskiej w Szczecinie – Janusz Uriasz, prof. AMS.

– Osobiście dla mnie to duży honor, odpowiedzialność i wyzwanie przewodniczyć pracom środowiska nawigacyjnego w kraju – podkreśla prorektor Uriasz. – Jest to też potwierdzenie dobrej pozycji Akademii Morskiej w Szczecinie, którą mam zaszczyt reprezentować. To dowód, że codzienna praca w zakresie kształcenia, badań, rozwoju i organizacji w obszarze nawigacji jest postrzegana bardzo dobrze. Przed nami dużo pracy na rzecz integracji środowiska nawigacyjnego, rozwoju nawigacji i jej upowszechniania. Wierzę, że podołam stawianym mi oczekiwaniom – dodaje.

Nadchodząca kadencja PNF to także ważne wydarzenia międzynarodowe, w tym organizacja Europejskiej Konferencji Nawigacyjnej (ENC) w roku 2025 oraz po raz pierwszy w historii Polski organizacja Światowego Kongresu Nawigacji w roku 2027.

Dziękujemy za wysłane grafiki.