• <

ZWZ PKN Orlen w czerwcu m.in. o dywidendzie i zmianach statutu spółki

ew

30.05.2018 11:28 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska ZWZ PKN Orlen w czerwcu m.in. o dywidendzie i zmianach statutu spółki

Partnerzy portalu

ZWZ PKN Orlen w czerwcu m.in. o dywidendzie i zmianach statutu spółki - GospodarkaMorska.pl

Podział zysku PKN Orlen za 2017 r. zakładający wypłatę 3 zł dywidendy i zmiana statutu spółki umożliwiająca zarządowi podejmowanie uchwał z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość to m.in. projekty uchwał zwołanego na 26 czerwca posiedzenia akcjonariuszy płockiego koncernu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) PKN Orlen będzie też obradować w sprawie rozpatrzenia sprawozdań zarządu z działalności grupy Orlen i samej spółki oraz ich sprawozdań finansowych za 2017 r. oraz w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu – wynika z dokumentów opublikowanych przez płocki koncern.

Projekt uchwały w sprawie absolutorium za 2017 r. dotyczy m.in. byłego prezesa PKN Orlen, od 16 grudnia 2015 r. do 5 lutego 2018 r., Wojciecha Jasińskiego oraz byłej przewodniczącej rady nadzorczej płockiego koncernu Angeliny Saroty, która zasiadała tam od 2008 r., a kierowała radą od 27 czerwca 2013 r. do 2 lutego 2018 r.

W projekcie uchwały skierowanym pod obrady ZWZ PKN Orlen proponuje, zgodnie z wcześniejszą rekomendacją zarządu tej spółki, aby z zysku netto płockiego koncernu za 2017 r. w wysokości 6 mld 101 mln 792 tys. 575,09 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 3 zł na jedna akcję przeznaczyć 1 mld 283 mln 127 tys. 183 zł, a pozostałe 4 mld 818 mln 665 tys. 392,09 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Według projektu uchwały na ZWZ, dniem dywidendy PKN Orlen za 2017 r. ma być 20 lipca 2018 r., a termin jej wypłaty to 3 sierpnia 2018 r.

W czerwcu 2017 r. ZWZ PKN Orlen ustaliło dywidendę tej spółki za 2016 r. również w wysokości 3 zł na jedną akcję - była to wówczas najwyższa kwota w historii płockiego koncernu. Z zysku netto PKN Orlen za 2016 r. w wysokości 5 mld 364 mln 455 tys. 552,64 zł na wypłatę dywidendy przeznaczono wówczas, także zgodnie z wcześniejszą rekomendacją zarządu spółki, 1 mld 283 mln 127 tys. 183 zł, a pozostała część, czyli 4 mld 81 mln 328 tys. 369,64 zł, trafiła na kapitał zapasowy płockiego koncernu. Dniem dywidendy PKN Orlen za 2016 r., jak zdecydowało wcześniej ZWZ spółki, był 14 lipca 2017 r., a dniem jej wypłaty 4 sierpnia 2017 r.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu uchwały, dotyczącej wprowadzenia do statutu PKN Orlen zapisu umożliwiającego zarządowi podejmowanie uchwał poza posiedzeniami przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się, propozycja ta wynika, „z potrzeby wprowadzenia efektywniejszych rozwiązań w zakresie pracy zarządu spółki”.

„Takie rozwiązanie usprawnia bieżącą pracę zarządu, umożliwiając podejmowanie uchwał niezależnie od miejsca, w którym członkowie zarządu w danej chwili realizują swoje zadania” – podkreślono w projekcie zgłoszonym pod obrady ZWZ przez członków zarządu płockiego koncernu. W uzasadnieniu podano m.in., że „w praktyce możliwość podejmowania uchwał zdalnie jest wykorzystywana dość często, także w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”.

Podczas najbliższego ZWZ zarząd PKN Orlen przedstawi też sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2017 – w tym czasie, jak podała spółka, wydatki te wyniosły łącznie 201 mln 277 tys. zł, co daje 0,287 proc. udziału w przychodach ze sprzedaży płockiego koncernu.

Jak poprzednio, także obecnie, można spodziewać się, że ostateczna decyzja ZWZ PKN Orlen o podziale zysku płockiego koncernu i wysokości dywidendy za 2017 r., a także w innych rozpatrywanych sprawach, zależeć będzie głównie od stanowiska największego akcjonariusza tej spółki, czyli Skarbu Państwa, obecnie reprezentowanego tam przez ministra energii.

Według danych PKN Orlen, Skarb Państwa posiada tam 27,52 proc. akcji, Nationale Nederlanden OFE – 7,01 proc., Aviva OFE – 6,62 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni – 58,85 proc. akcji.

ZWZ PKN Orlen obradować będzie 26 czerwca w Domu Technika w Płocku.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33700,00 $ tona -1,61% 26 maj
 Cynk 3743,00 $ tona -0,16% 26 maj
 Aluminium 2825,00 $ tona -0,14% 26 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.