• <
urząd_morski_gdynia_2021

Zielone światło dla ratyfikacji konwencji International Convention on Standards of Training

22.04.2015 09:28 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Zielone światło dla ratyfikacji konwencji International Convention on Standards of Training

Zgoda na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r. to istota ustawy, która 16 kwietnia 2015 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. poz. 533).

Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich Międzynarodowej Organizacji Morskiej (STCW-F) określa na poziomie globalnym jednolite standardy wyszkolenia oraz certyfikacji załóg statków rybackich. Postanowienia konwencji obowiązują w odniesieniu do statków o długości 24 m i powyżej oraz o mocy napędowej 750 kW i powyżej  i dotyczą one szyprów, oficerów, oficerów mechaników oraz radiooperatorów.

Celem konwencji STCW-F jest zapewnienie odpowiedniego poziomu kwalifikacji (potwierdzonego urzędowym świadectwem) i sprawności do wykonywania zawodu (zgodnie z przeprowadzonymi badaniami medycznymi) załóg statków rybackich.  Zadaniem konwencji jest także stworzenie i utrzymanie równych szans w sektorze rybołówstwa przez wspieranie kształcenia zawodowego.  STCW-F określa wymagania minimalne, które państwa zobowiązane są przestrzegać i które mogą podwyższyć, zgodnie z własną polityką szkolenia kadr morskich. Możliwość uzyskania kwalifikacji rybackich o zasięgu międzynarodowym, w oparciu o nowoczesne programy szkoleniowe, będzie miała pozytywny wpływ zarówno na funkcjonowanie morskich jednostek edukacyjnych, jak i na poprawę bezpieczeństwa i konkurencyjności polskich rybaków na międzynarodowym rynku pracy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39037,00 $ tona -0,61% 26 paź
 Cynk 3455,00 $ tona -1,57% 26 paź
 Aluminium 2830,00 $ tona -2,95% 26 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.