• <
urząd_morski_gdynia_2021

Wystąpienie Donalda Tuska po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej na temat presji migracyjnej w regionie Morza Śródziemnego

29.04.2015 11:16 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Wystąpienie Donalda Tuska po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej na temat presji migracyjnej w regionie Morza Śródziemnego

Po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej ws. nielegalnych emigracji na Morzu Śródziemnym Donald Tusk ponownie porusza temat dramatycznej sytuacji w tamtym regionie.

"Rozmawialiśmy dzisiaj (24.04.2015 -przyp. red. ) na najwyższym szczeblu o dramatycznej sytuacji w regionie Morza Śródziemnego. Ratowanie życia niewinnych ludzi jest dla nas najwyższym priorytetem. Ale ratowanie życia nie polega tylko na wyławianiu ludzi z morza. Chodzi też o powstrzymanie przemytników i rozwiązanie problemu nielegalnej migracji.

Powiem wprost. To nie Europa spowodowała tę tragedię. Ale to nie znaczy, że możemy pozostać obojętni. Przed nami trudne lato i musimy być gotowi do działania. Dlatego przywódcy uzgodnili cztery priorytetowe obszary działań.

Po pierwsze, przywódcy zwrócili się do wysokiej przedstawiciel, by zaproponowała, jak przechwytywać i niszczyć statki, zanim zostaną wykorzystane przez przemytników. Oczywiście, ma się to odbywać zgodnie z prawem międzynarodowym i z poszanowaniem praw człowieka. Będziemy korzystać z pomocy Europolu i wysyłać urzędników migracyjnych do państw trzecich – w ten sposób zacieśnimy współpracę w walce z sieciami przemytników.

Po drugie, uzgodniliśmy, że potroimy zasoby przeznaczone na operację graniczną „Tryton” w środkowej części Morza Śródziemnego i że poszerzymy możliwości jej działania. Operacja ta będzie nadal prowadzona zgodnie z wyznaczonymi jej zadaniami, które zakładają reagowanie na wezwania o pomoc, gdy zajdzie taka potrzeba. Z zadowoleniem informuję, że przywódcy zobowiązali się do znaczącego zwiększenia wsparcia: gotowi są wysłać więcej statków, samolotów, ekspertów i więcej pieniędzy.

Po trzecie, musimy ograniczyć nielegalne przepływy migracyjne i zniechęcić ludzi do narażania życia. Oznacza to zacieśnienie współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu, zwłaszcza z krajami sąsiadującymi z Libią.

Po czwarte, zaoferujemy lepszą ochronę uchodźcom. Unia Europejska pomoże państwom członkowskim borykającym się z największą presją migracyjną. Będzie koordynować dobrowolne przesiedlenia większej liczby osób w obrębie całej Europy, przy czym możliwa będzie relokacja migrantów w sytuacjach nadzwyczajnych. Osoby, które nie uzyskają statusu uchodźcy, zostaną objęte skuteczną polityką powrotową.

Nikt się nie łudził, że ten kryzys humanitarny uda nam się rozwiązać właśnie dziś. Dlatego zwróciliśmy się do Komisji, Rady i wysokiej przedstawiciel, aby przyspieszyły prace w oparciu o nasze dzisiejsze uzgodnienia. Presja migracyjna pozostaje naszym priorytetem, do którego Rada Europejska powróci w czerwcu.

Na zakończenie chciałbym powtórzyć, że Unia Europejska zdecydowanie sprzeciwia się karze śmierci. Nie może ona być odpowiedzią na handel narkotykami. Mam tu na myśli sprawę Serge’a Atlaoui, francuskiego obywatela, którego władze Indonezji skazały na karę śmierci. Dziękuję za uwagę."

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38925,00 $ tona 2,81% 15 paź
 Cynk 3794,00 $ tona 6,84% 15 paź
 Aluminium 3162,00 $ tona 0,35% 15 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.