• <

We wtorek projekt nowej ustawy o SSE na rządzie

pc

20.02.2018 00:09 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska We wtorek projekt nowej ustawy o SSE na rządzie
We wtorek projekt nowej ustawy o SSE na rządzie - GospodarkaMorska.pl

Całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu zwolnień podatkowych, decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana standardowo na 10 -15 lat - to m.in. założenia projekt nowej formuły specjalnych stref ekonomicznych, którym we wtorek ma zająć się rząd.

Ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji autorstwa Ministerstwa Rozwoju (obecnie odpowiada za nią Ministerstwo Przedsiębiorczości i Rozwoju) zakłada udzielanie pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego z tytułu realizacji nowej inwestycji na terenie całej Polski, a nie na wyznaczonym terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

"Instrument zwolnień podatkowych dostępny będzie dla nowych inwestycji, które zgodnie z ustawodawstwem polskim oraz definicją KE obejmują utworzenie nowego zakładu produkcyjnego oraz reinwestycje" - wskazano w ocenie skutków regulacji. Dotyczy to, jak dodano, inwestycji spełniających kryteria ilościowe: "nakłady inwestycyjne i kryteria jakościowe zgodne z SOR, weryfikujące wpływ inwestycji na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki oraz wpływ na rozwój gospodarczy regionu".

Istniejące obecnie specjalne strefy ekonomiczne (SSE) funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Głównym celem utworzenia SSE było pobudzenie inwestycji i likwidacja wysokiego bezrobocia strukturalnego.

Jak wskazano w ocenie skutków regulacji (OSE), na koniec grudnia 2016 r. przedsiębiorcy posiadali 2 tys. 263 ważne zezwolenia na prowadzenie na ich terenie działalności, skumulowana wartość zainwestowanego kapitału wyniosła blisko 112,3 mld zł, a inwestorzy zatrudniali łącznie ponad 332 tys. pracowników.

"Duża liczba przedsiębiorstw starających się uzyskać zwolnienie od podatku dochodowego świadczy o zainteresowaniu inwestorów tą formą pomocy. Pozytywne doświadczenia z ich funkcjonowania, wskazują na konieczność utrzymania narzędzia opartego na ulgach podatkowych dla przedsiębiorców deklarujących realizację nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy" - wskazano.

Jak dodano, z upływem lat "nie dostosowano instrumentu do zmieniających się potrzeb i wyzwań ekonomicznych. Z tego względu wdrożenie nowej koncepcji wspierania inwestycji w ramach instrumentu zwolnień podatkowych jest zasadne".

Wśród głównych problemów związanych z funkcjonowaniem SSE w dotychczasowym kształcie wymieniono m.in. "skomplikowaną i długotrwałą procedurę" włączania nowych terenów w granice stref "nie uwzględniającą spójności terytorialnej" czy ograniczenie czasowe funkcjonowania stref. "Zgodnie z obecnymi przepisami SSE będą funkcjonować do końca 2026 roku, przy czym końcowa data działalności stref była już dwukrotnie zmieniana" - napisano. Jak dodano, z punktu widzenia inwestora powoduje to niepewność co do długości okresu, w którym może wykorzystać przysługującą mu pomoc publiczną. "Wraz ze zbliżaniem się do daty końca obniża się atrakcyjność Polski względem innych państw stosujących instrument wsparcia finansowego nowych inwestycji. W innych krajach UE czas korzystania z pomocy publicznej wynosi 10 lat. W obecnych warunkach w Polsce jest to niecałe 10 lat (do końca 2026 roku)" - wyjaśniono w OSE.

Zwrócono uwagę, że systemy wsparcia stosowane w sąsiednich krajach (Czechy, Węgry, Słowacja) są z punktu widzenia inwestorów zagranicznych bardziej dostosowane do ich oczekiwań.

W wyniku zmiany - jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji - Polska poprawi swoją konkurencyjność odnośnie państw sąsiedzkich. "W pozostałych krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) inwestor mógł uzyskać zwolnienie podatkowe na całym terytorium kraju. Ponadto w tych państwach nie została wyznaczona data końcowa obowiązywania instrumentu" - napisano.

Nowe rozwiązania zakładają, jak wskazano, całkowite odejście od "ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu instrumentu zwolnień podatkowych" z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenów. "Jedyny czynnik uzależniający to przeznaczenia terenu. Likwiduje to długotrwałą i obciążającą przedsiębiorcę procedurę zmiany granic specjalnych stref ekonomicznych oraz ograniczenie 25 tys. ha., na których można uzyskać wsparcie" - wyjaśniono.

Projektowane regulacje przewidują też "wprowadzenie przejrzystej zasady: decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana na czas określony – standardowo od 10 do 15 lat – im wyższa intensywność pomocy publicznej w regionie dozwolona przez UE tym dłuższy okres zwolnienia" - wskazano. Jednocześnie do czasu zakończenia działalności specjalnych stref ekonomicznych, "tj. do końca 2026 r. będzie możliwe wydłużenie czasu obowiązywania decyzji do 15 lat w przypadku terenów obecnie objętych statusem SSE".

Jak podkreślono, "warunki uzyskania zwolnienia z podatku są uzależnione od wielkości przedsiębiorcy" oraz stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla lokalizacji inwestycji. "Kryteria ilościowe (wymagane nakłady inwestycyjne) zostaną dostosowane do możliwości firm z segmentu micro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez odpowiednią redukcję w stosunku do wymagań standardowych obowiązujących dla dużych firm" - zaznaczono. Ma to zwiększyć napływ inwestycji w rejony słabiej rozwinięte, "które na obecnym etapie rozwoju nie są w stanie sprostać wygórowanym wymaganiom dużych inwestorów jak np. infrastruktura czy dostępność zasobów ludzkich" - wyjaśniono.

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 42475,00 $ tona 2,41% 18 sty
 Cynk 3543,00 $ tona 0,25% 18 sty
 Aluminium 3005,00 $ tona -0,10% 18 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.