• <
urząd_morski_gdynia_2021

Warszawa: Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP

pc/MGMiŻŚ

21.06.2017 22:01 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Warszawa: Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP
Warszawa: Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP - GospodarkaMorska.pl

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, któremu przewodniczyła Anna Moskwa, podsekretarz stanu w resorcie.

Głównym tematem posiedzenia była prezentacja wstępnej wersji projektu – planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000. Uczestnicy otrzymali informacje na temat działań podejmowanych przez inne państwa regionu Morza Bałtyckiego w zakresie opracowania krajowych morskich planów zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie spotkania przedstawiona została prezentacja projektu planu. przedstawiciel Instytutu Morskiego w Gdańsku przedstawił prezentację, w której szczegółowo omówił przepisy regulujące opracowanie oraz przyjęcie projektu, harmonogram poszczególnych etapów jego realizacji oraz przyjętą metodologię.  Podkreślił że projekt, ma charakter wstępny tzw. „zerowy”, który stanowi podstawę opracowania kolejnych wersji dokumentu.

Poruszone zostały zagadnienia konfliktów przestrzennych, które będą rozstrzygane w trakcie dalszych prac nad projektem. Odbyła się również dyskusja poświęcona najważniejszym kwestiom spornym, związanym z wykorzystaniem przestrzeni morskiej. Ustalono, że w najbliższej przyszłości odbędą się spotkania bilateralne z resortami w celu wypracowania kompromisu.

Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. Do jego zadań należy monitorowanie realizacji polskiej polityki morskiej, przygotowywanie i opiniowanie projektów stanowisk Rady Ministrów, opracowywanie rocznych raportów oraz innych dokumentów na potrzeby Rady Ministrów, a także instytucji UE.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40250,00 $ tona -1,71% 26 lis
 Cynk 3330,00 $ tona -2,94% 26 lis
 Aluminium 2618,00 $ tona -4,45% 26 lis
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.