• <
BOTA_2023

Ustawa przeszła, ale wszystko zostanie po staremu. Statki nie wrócą pod polską banderę

10.08.2015 14:59 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Ustawa przeszła, ale wszystko zostanie po staremu. Statki nie wrócą pod polską banderę

Partnerzy portalu

Ustawa przeszła, ale wszystko zostanie po staremu. Statki nie wrócą pod polską banderę - GospodarkaMorska.pl

Sejm przyjął ustawę o warunkach pracy na morzu. Brak w niej jednak zapisów, które zachęcałyby polskich armatorów do pływania pod narodową banderą. Za nową regulacją głosowali posłowie PO, PSL i SLD, przeciw członkowie PiS.

Armatorzy obecnie unikają pływania pod polską banderą, głównie ze względu na przymus opłaty ZUS-u. W innych krajach prawo podatkowe jest im bardziej przyjazne, więc tam rejestrują swoje jednostki. To blokuje im jednak możliwość ubiegania się o unijne wsparcie. Nowa regulacja nic w tej sytuacji nie zmieni, gdyż brak w niej zapisów o dopłatach do ubezpieczeń marynarzy. W efekcie Polska Żegluga Morska, największy polski armator, nie ma w swojej flocie ani jednego statku pod narodową banderą. Walka o wprowadzenie nowych praw trwa już kilkanaście lat.

Konwencja MLC wprowadza minimalne, międzynarodowo ujednolicone standardy pracy i życia marynarzy na statkach morskich, zapewniające ochronę warunków pracy oraz przestrzeganie praw człowieka i obywatela. Obecna treść tej ustawy obejmie tylko 60 marynarzy, bo tylu pływa pod polską banderą.

Zgodnie z konwencją, Polska „jako państwo bandery”, jest odpowiedzialna za wykonywanie postanowień MLC na polskich statkach; jako „państwo pochodzenia marynarza” – zobowiązuje się do inspekcji i monitorowania usług pośrednictwa pracy marynarzy, a jako „państwo portu” – do przeprowadzania inspekcji warunków pracy i życia marynarzy na statkach innych bander zawijających do polskich portów.

W projekcie ustawy uregulowano zagadnienia dotyczące: praw i obowiązków stron umowy o pracę na statkach morskich o polskiej przynależności; pośrednictwa pracy na statkach polskich lub obcych; ochrony zdrowia, ochrony socjalnej i bezpieczeństwa pracy.

Nowe przepisy dotyczą statków przeznaczonych lub używanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast statki rybołówstwa morskiego oraz statki morskie, które nie są statkami handlowymi, będą podlegać jej przepisom w pewnym tylko zakresie. Nowe prawo nie będzie obejmować jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji oraz statków żeglugi śródlądowej.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.