• <
urząd_morski_gdynia_2021

Senacka Komisja Obrony za wydłużeniem okresu planowania rozwoju armii

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Senacka Komisja Obrony za wydłużeniem okresu planowania rozwoju armii
Senacka Komisja Obrony za wydłużeniem okresu planowania rozwoju armii - GospodarkaMorska.pl

pc

21.11.2018 Źródło: PAP

Senacka Komisja Obrony poparła bez poprawek rządowy projekt nowelizacji ustawy o przebudowie sił zbrojnych, który wydłuża okres planowania rozwoju i modernizacji armii z 10 do 15 lat. Nowelizacja ma dostosować cyklu planowania modernizacji polskiej armii do sytemu planowania przyjętego w NATO.

Rządowy projekt Sejm uchwalił 9 listopada br. Wtedy za przyjęciem nowelizacji opowiedziało się 389 posłów, przeciw było 21, nikt nie wstrzymała się od głosu.

We wtorek przedstawiciele MON i Sztabu Generalnego przekonywali senatorów zasiadających w komisji Obrony Narodowej do przyjęcia rozwiązań zaproponowanych przez rząd. Jak wyjaśnił senatorom wiceszef resortu obrony Wojciech Skurkiewicz, potrzeba nowelizacji i wydłużenie okresu planowania przy określaniu szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP są konieczne, by dostosować cykl planowania do potrzeb długookresowych inwestycji oraz do systemu planowania przyjętego w NATO.

Ma to związek z koniecznością zachowania spójności pomiędzy rozwiązaniami - narodowymi i Paktu Północnoatlantyckiego. Wiąże się też z naszymi zobowiązaniami wobec Sojuszu dot. udostępniania na jego rzecz wybranych sił i formacji wojskowych, a także zdolności operacyjnych naszego wojska. Obecnie okres planistyczny NATO obejmujący polskie zobowiązania obejmuje lata 2018-2032, a więc perspektywę 15-letnią.

Główną zmianą rządowej nowelizacji jest wydłużenie okresu planistycznego w zakresie rozwoju i modernizacji technicznej armii właśnie z 10 do 15 lat. Obecnie obowiązujące kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017-2026 zostały przyjęte przez resort w maju 2018 r. Kolejne, już na lata 2021-2035, powinny zostać przyjęte w 2020 r. Wtedy też powstanie kolejny program rozwoju Sił Zbrojnych obejmujący także perspektywę 15-letnią. Zdaniem wiceszefa MON obowiązujące obecnie szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej będą dalej obowiązywać i będą mogły być zmieniane z zachowaniem perspektywy 10-letniej, do czasu określenia kolejnych, nowych kierunków.

Skurkiewicz zaznaczył też, że Strategiczny Przegląd Obronny wskazał, że obecny 10-letni okres planistyczny jest niewystarczający w przypadku pozyskiwania nowoczesnych technologii obronnych i zaawansowanych systemów uzbrojenia. Jako przykład podał przyszłe pozyskanie nowoczesnych samolotów bojowych, które mają być następcą samolotów F-16. Nowelizacja zdaniem resortu obrony przyczyni się do poprawy stabilności planowania i zabezpieczenia środków na realizacje tak kosztownych i wieloletnich programów modernizacyjnych.

Dotychczas szczegółowe kierunki rozwoju sił zbrojnych są określane na 10 lat. Są one podstawą programu rozwoju sił zbrojnych i planu modernizacji technicznej. Zgodnie z projektem nowelizacji Rada Ministrów co cztery lata określa - po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej - szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej sił zbrojnych na kolejny 15-letni okres planistyczny, stosownie do zasad planowania obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Szczegółowe kierunki mają być wytyczane na podstawie określanych przez prezydenta głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych oraz ich przygotowań do obrony państwa, a także na podstawie zobowiązań sojuszniczych.

Na początku czerwca rząd przyjął uchwałę w sprawie szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej sił zbrojnych na lata 2017-2026. Dokument jest podstawą planu modernizacji technicznej na ten okres i jest niezbędny do zawierania wieloletnich kontraktów.

Źródło:
PAP
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33420,00 $ tona -0,79% 12 maj
 Cynk 2984,00 $ tona -0,67% 12 maj
 Aluminium 2474,00 $ tona -2,94% 12 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.