• <
BOTA_2023

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o żegludze śródlądowej

21.07.2015 13:33 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Rząd przyjął projekt noweli ustawy o żegludze śródlądowej

Partnerzy portalu

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o żegludze śródlądowej - GospodarkaMorska.pl

Rada Ministrów przyjęła 21 lipca 2015 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej. Głównym celem proponowanej nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Komisji Europejskiej, określającej zasady otrzymywania i przekazywania informacji o statkach śródlądowych.

Zgodnie z projektem przekazywanie informacji o statkach odbywać się będzie za pośrednictwem elektronicznej bazy danych, za której prowadzenie odpowiedzialny będzie dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Będzie on pełnił rolę koordynującą w ramach wymiany danych udostępnianych zarówno przez administrację żeglugi śródlądowej w Polsce oraz podmioty zagraniczne. Baza ta oprócz administrowania informacjami wymaganymi przez przepisy unijne, służyć będzie również do gromadzenia i wymiany innych informacji z zakresu żeglugi śródlądowej, co przyczyni się do usprawnienia wykonywania zadań nałożonych na organy administracji żeglugi śródlądowej.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.