• <
urząd_morski_gdynia_2021

Przed nami realizacja ogromnych inwestycji - rozmowa z kapitanem ż.w. Wiesławem Piotrzkowskim, dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Przed nami realizacja ogromnych inwestycji - rozmowa z kapitanem ż.w. Wiesławem Piotrzkowskim, dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni
Przed nami realizacja ogromnych inwestycji - rozmowa z kapitanem ż.w. Wiesławem Piotrzkowskim, dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni - GospodarkaMorska.pl

Marek Nowak

23.08.2016 Źródło: własne

Z dniem 20 lipca 2016 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk powołał na stanowisko dyrektora urzędu Morskiego w Gdyni Wiesława Piotrzkowskiego, wieloletniego kapitana Portu Gdańsk.

Gospodarka Morska: Czego możemy się spodziewać w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora Urzędu Morskiego?

Wiesław Piotrzkowski: Urząd działa na podstawie bardzo konkretnych przepisów prawnych, realizując ściśle określone zadania, toteż trudno byłoby przeprowadzić tu jakąkolwiek rewolucję. Mam natomiast nadzieję na bardzo dobrą współpracę z zespołem ludzi u nas zatrudnionych. Po wielu latach pracy w strukturach Urzędu nie spodziewam się sytuacji, które mogłyby mnie zaskoczyć, jestem na bieżąco z większością spraw, sądzę też, że osobista znajomość z większością pracowników działa na moją korzyść.

GM: Możemy chyba jednak mówić o pewnych priorytetach i wyzwaniach?

Wiesław Piotrzkowski: W najbliższych miesiącach z pewnością najwięcej pracy będzie miał nasz Wydział Dokumentów Marynarskich. Z dniem 31 grudnia 2016 r. straci ważność bardzo wiele dyplomów oficerskich wydanych przed 20 sierpnia 2013 r.

GM: Proszę przypomnieć z czym to jest związane.

Wiesław Piotrzkowski: Z koniecznością dostosowania krajowych przepisów i dokumentów do zmian Konwencji STCW z 2010 r. oraz do wymogów Konwencji MLC. Wszyscy oficerowie, którzy posiadają dyplomy wydane przed dniem 20 sierpnia 2013 r., których ważność jest dłuższa niż 31.12.2016 r. muszą wymienić swoje dokumenty. Wymiany dokonuje się na wniosek zainteresowanego, na zasadach dotyczących odnowień dyplomów. Już teraz zdarzają się jednak przypadki, gdy urząd musi oddelegowywać dodatkowych pracowników aby obsłużyć wszystkich zgłaszających się do nas interesantów. W ostatnich trzech miesiącach zgłosiło się w tej sprawie siedem tysięcy marynarzy i wydano ponad dwadzieścia tysięcy dokumentów.

GM: Kompetencje Urzędu Morskiego są bardzo szerokie. Czy są przepisy, których egzekucja szczególnie leży Panu na sercu?

Wiesław Piotrzkowski: Przez całe życie byłem związany z morzem, więc w mojej działalności z pewnością priorytetem pozostanie troska o ekologię i środowisko naturalne. Warto jednak podkreślić, że jest to obecnie priorytet całej Unii Europejskiej.

GM: Czy wielomilionowe inwestycje, które będą w najbliższym czasie realizowane w rejonie Zatoki Gdańskiej nie stoją z tym w pewnej sprzeczności?

Wiesław Piotrzkowski: Wszystkie prowadzone na morzu inwestycje, w tym oczywiście także te do których aktualnie się przygotowujemy, poprzedzone są prognozami i raportem oddziaływania na środowisko, badaniami falowania, badaniami osadów dennych oraz konsultacjami społecznymi. Jako wieloletni kapitan portu zdaję sobie sprawę, że inwestycje są bardzo potrzebne do polepszenia warunków nawigacyjnych i umożliwią rozwój portów. Przed nami realizacja dużych projektów, a priorytetem jest w tym przypadku sprawna i bezpieczna żegluga.

GM: Co nas czeka w najbliższych latach?

Wiesław Piotrzkowski: Na początek dokończenie inwestycji Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego(w Gdańsku) - przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie. Bardzo dużym wyzwaniem będzie też Realizacja Programu Wieloletniego „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, Modernizacja układu falochronów w Porcie Północnym, pogłębianie i poszerzanie toru podejściowego do portu Gdynia oraz do Portu Północnego.

GM: nawiązując do tego Programu; z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej płyną ostatnio wyraźne sygnały dotyczące potrzeby zwiększenia żeglowności rzek i ponownego uruchomienia transportu rzecznego. Czy z Gdańska mogą docelowo wypływać wypełnione kontenerami barki idące w górę Wisły?

Wiesław Piotrzkowski: Miałoby to bez wątpienia sens ekonomiczny dla wszystkich przewoźników korzystających z tej formy transportu.

GM: A co ze środowiskiem? Jak wskazują analizy poprawa żeglowności Wisły najprawdopodobniej będzie miała znaczący wpływ na obszary objęte programem Natura 2000.

Wiesław Piotrzkowski: Proszę zwrócić uwagę, że z drugiej jednak strony przetransportowanie barką w górę Wisły kilkudziesięciu kontenerów przekłada się na zużycie takiej samej ilości paliwa, jak dwóch kontenerów dwudziestostopowych przewożonych za pomocą transportu drogowego. Z tej perspektywy barki są więc najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Weszliśmy tu już jednak w zagadnienia wykraczające poza zakres kompetencji Urzędu Morskiego, chociaż w dobie transportu intermodalnego powiązania poszczególnych gałęzi transportu są niezaprzeczalne.

 

...

Wiesław Piotrzkowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej i Akademii Marynarki Wojennej. Przez wiele lat pracował w Polskich Liniach Oceanicznych na stanowiskach od asystenta pokładowego do kapitana statku. Od 1995 roku pracuje w Urzędzie Morskim w Gdyni. Zajmował stanowisko kapitana portu Hel, zastępcy kapitana portu Gdańsk i kapitana portu Gdańsk (od ponad 18 lat). Jest wykładowcą Akademii Marynarki Wojennej i Akademii Morskiej w Gdyni, ławnikiem Odwoławczej Izby Morskiej i egzaminatorem Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, angażował się także w działalność w branżowych stowarzyszeń i organizacji, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32397,00 $ tona 0,63% 4 maj
 Cynk 2959,00 $ tona 1,89% 4 maj
 Aluminium 2434,00 $ tona -0,45% 4 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.