• <
urząd_morski_gdynia_2021

Ponad 105 mln zł dotacji dla pomorskich firm na inwestycje

pc

20.10.2017 11:59 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Ponad 105 mln zł dotacji dla pomorskich firm na inwestycje
Ponad 105 mln zł dotacji dla pomorskich firm na inwestycje - GospodarkaMorska.pl

180 firm otrzyma ponad 105 mln złotych dofinansowania na inwestycje w ramach właśnie rozstrzygniętego przez Zarząd Województwa Pomorskiego naboru wniosków ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W wyniku podjętej przez Zarząd Województwa decyzji o zwiększeniu puli środków na dofinansowanie projektów, niemal co druga firma, która startowała w konkursie, otrzyma wsparcie.

Każda z firm biorących udział w konkursie mogła starać się o dofinansowanie w wysokości ponad 1 mln złotych, przy założeniu refundacji poniesionych wydatków na poziomie 40 %. Duże zainteresowanie i wysoka jakość złożonych projektów skłoniły Zarząd Województwa Pomorskiego do podjęcia decyzji o zwiększeniu puli środków przeznaczonych na dofinansowanie z pierwotnie zaplanowanych 66 mln złotych do aż 105 mln. Nabór wniosków prowadziła Agencja Rozwoju Pomorza w okresie od 1 lutego do 15 marca 2017 r.

Otrzymane dofinansowanie to szansa na rozwój głównie poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, które firmy będą mogły wprowadzić dzięki środkom UE.

Przedsiębiorstwa będą mogły m. in. rozbudować i unowocześnić posiadaną infrastrukturę, zakupić maszyny, instalacje i urządzenia, wdrożyć systemy zarzadzania czy zinformatyzować procesy produkcyjne. Wybrane do realizacji projekty wpisują się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

To już druga edycja tego  konkursu  jaki organizowała Agencja Rozwoju Pomorza w ramach RPO WP. Warto podkreślić, że teraz złożone projekty, były jeszcze wyższej jakości, niż te, które wpłynęły w poprzednim naborze w 2016 roku. Wówczas dofinansowanie w wysokości ponad 52 mln złotych otrzymało 100 spośród 416 firm - mówi Łukasz Żelewski, prezes zarządu ARP. Tym razem pula środków wzrosła dzięki decyzji Zarządu Województwa Pomorskiego do poziomu 105 mln złotych przez co mogła zostać przeznaczona aż na 180 projektów spośród 437 złożonych. To oznacza, że niemal co drugi przedsiębiorca otrzymał wsparcie – dodaje Żelewski.

Tak dobry wynik świadczy o wysokim potencjale firm, które stawiają na innowacyjność i wysokie technologie. Przedsięwzięcia wybrane do realizacji w dużej mierze wpisują się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Począwszy od technologii offshore i portowo-logistycznych, przez technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie, aż po technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia. To potwierdza, że wybraliśmy dobre kierunki rozwoju w naszym regionie - mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. 

Przed przedsiębiorcami teraz czas na podpisywanie umów o dofinansowanie projektów i realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Już w najbliższych dniach Agencja Rozwoju Pomorza zaproponuje terminy spotkań informacyjnych, na których przybliży zasady przygotowania się do podpisania umowy oraz zasady prawidłowej realizacji i rozliczania projektów.  Szczegółowe informacje  i terminy spotkań dostępne będą na www.arp.gda.pl  w zakładce Fundusze Europejskie / RPO WP 2014-2020 / Dowiedz się więcej / Weź udział w projektach, szkoleniach i konferencjach /

AW latach 2014-2020 ARP pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  Łączna pula środków przeznaczona na konkursy ogłaszane za pośrednictwem ARP w latach 2014-2020 wynosi prawie 150 mln euro. Bieżące informacje i ogłoszenia o naborach są publikowane na stronie ARP  www.arp.gda.pl oraz www.rpo.pomorskie.eu.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40250,00 $ tona -1,71% 26 lis
 Cynk 3330,00 $ tona -2,94% 26 lis
 Aluminium 2618,00 $ tona -4,45% 26 lis
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.