• <
urząd_morski_gdynia_2021

Pakiet przewozowy – nowe obowiązki także dla podmiotów z branży morskiej

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Pakiet przewozowy – nowe obowiązki także dla podmiotów z branży morskiej
Pakiet przewozowy – nowe obowiązki także dla podmiotów z branży morskiej - GospodarkaMorska.pl

mk

10.04.2017 Źródło: własne

18 kwietnia 2017 r. wejdzie w życie ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która wprowadza tzw. pakiet przewozowy. Pomimo tego, iż nowe regulacje obejmują wyłącznie drogowy przewóz towarów, ich wejście w życie może mieć istotne znaczenie również dla podmiotów z szeroko rozumianej branży morskiej.

Możliwe zastosowanie nowych regulacji w branży morskiej

Pakiet przewozowy wprowadza system monitorowania drogowego przewozu, którym mają zostać objęte przemieszczenia towarów uznanych przez ustawodawcę za szczególnie wrażliwe. Zakres towarów podlegających nowym przepisom obejmuje wiele towarów służących zaopatrzeniu statków, jak np. oleje napędowe, oleje smarowe, benzyna silnikowa, preparaty smarowe lub antykorozyjne. Oznacza to, iż dostawy tych towarów do portów czy stoczni realizowane transportem drogowym, na gruncie nowych regulacji będą wiązały się z dodatkowymi obowiązkami zarówno po stronie dostawców jak i nabywców tych wyrobów.

Ponadto nowe regulacje obejmą również m.in. przemieszczenie po drogach publicznych towarów wrażliwych przewożonych w ramach transportu multimodalnego. Tym samym w przypadku gdy przewóz ww. towarów tylko w części jest wykonywany drogą morską, a na pozostałych odcinkach towary są przemieszczane drogami publicznymi, takie przemieszczenie również potencjalnie może zostać objęte nową regulacją. Zakres towarów objętych pakietem przewozowym jest bardzo szeroki i zróżnicowany – wśród towarów uznanych przez ustawodawcę za wrażliwe są m.in. różnego rodzaju substancje i preparaty na bazie ropy naftowej (np. oleje opałowe, oleje napędowe, benzyny, oleje smarowe), preparaty smarowe i antykorozyjne, różnego rodzaju wyroby chemiczne oraz alkohole. Dlatego też wejście w życie komentowanej ustawy może mieć istotne przełożenie na zakres obowiązków związanych z organizacją transportu niektórych wyrobów również przez podmioty z szeroko rozumianej branży morskiej.

Kogo to dotyczy?

Nowe obowiązki pojawią się zarówno po stronie nadawcy, sprzedawcy i nabywcy towarów wskazanych w ustawie, jak i samego przewoźnika a nawet kierowcy uczestniczącego w transporcie tych towarów. Dotyczy to zarówno przemieszczeń krajowych jak i transportu towarów z lub do Polski z krajów Unii Europejskiej (w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) lub państw trzecich (w ramach transakcji eksportowych lub importowych) a także przemieszczeń przez terytorium kraju w ramach szeroko rozumianego tranzytu.

Jak się przygotować?

Z uwagi na fakt, iż niedopełnienie wprowadzanych obowiązków w przyszłości może wiązać się z karami pieniężnymi oraz innymi sankcjami (np. zatrzymaniem środka transportu wraz z towarem do momentu wyjaśnienia sprawy), zwracamy uwagę na konieczność podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do ustalenia ewentualnego wpływu nowej regulacji na prowadzoną działalność gospodarczą. Dobrym wstępem do podjęcia niezbędnych działań zmierzających do prawidłowego wypełniania obowiązków jest wzięcie udziału w zbliżającym się szkoleniu poświęconym w całości wprowadzanej regulacji.

Więcej informacji o pakiecie przewozowym na stronie: Ekspres akcyzowy oraz Podatki i prawo w branży morskiej i stoczniowej.
Wszystkie biuletyny informacyjne Deloitte dostępne na stronie www.deloitte.com/pl/subskrypcje.

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32908,00 $ tona 0,27% 10 cze
 Cynk 2965,00 $ tona -1,03% 10 cze
 Aluminium 2470,00 $ tona 0,45% 10 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.