• <
BOTA_2023

Ostatnie dni na zgłoszenie danych do ZUS

ew

26.03.2018 08:08 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Ostatnie dni na zgłoszenie danych do ZUS - GospodarkaMorska.pl

Tylko do 31 marca 2018 r. płatnicy składek mają czas na złożenie dokumentu ZUS ZSWA, czyli zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za rok 2017.


Zgłoszenie musza przekazać ci płatnicy, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz opłacania za tych pracowników składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.


Poza danymi indentyfikacyjnymi płatnika składek oraz osoby wykonującej pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zgłoszenie powinno wskazywać kod rodzaju pracy kwalifikowanej, okres świadczenia tej pracy oraz wymiar czasu pracy, w ramach którego taka praca była świadczona. Na podstawie tego zgłoszenia ZUS otrzymuje informacje o okresach tzw. pracy szczególnej uprawniających do emerytury pomostowej. Za okres objęty zgłoszeniem pracodawca nie musi już wystawiać dodatkowych zaświadczeń.


Zasadniczo zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze są dokonywane raz w roku, do końca marca każdego roku kalendarzowego za rok poprzedni. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik składa wniosek o emeryturę pomostową. W takim przypadku zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze powinno został złożone w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad wypełnienia dokumentu ZUS ZSWA można znaleźć w poradniku "Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze" dostępnym w placówkach ZUS i na stronie www.zus.pl

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.