• <
urząd_morski_gdynia_2021

MPR „Sarmatia” z wyższym kapitałem na projekt rurociągu Brody-Adamowo

pc

16.06.2017 15:35 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska MPR „Sarmatia” z wyższym kapitałem na projekt rurociągu Brody-Adamowo
MPR „Sarmatia” z wyższym kapitałem na projekt rurociągu Brody-Adamowo - GospodarkaMorska.pl

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego (MPR) "Sarmatia" podwyższyło kapitał zakładowy spółki do blisko 25,5 mln zł. Jest to związane z przygotowaniem projektu budowy ropociągu Brody–Adamowo z Ukrainy do Polski.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło także sprawozdanie finansowe MPR "Sarmatia" za 2016 r., podjęło uchwałę o pokryciu strat powstałych w roku ubiegłym oraz uchwałę o kontynuacji dalszej działalności spółki.

W przypadku kapitału zakładowego MPR "Sarmatia", jak poinformowała spółka, zdecydowano o jego podwyższeniu o 1 mln 773 tys. zł do 25 mln 482 tys. 500 zł poprzez ustanowienie 3546 nowych udziałów o wartości po 500 zł każdy.

"Środki z podwyższenia kapitału zakładowego spółki zostaną wykorzystane na realizację zadań związanych z przygotowaniem projektu budowy rurociągu naftowego Brody-Adamowo, będącego częścią Euro-Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej" – zaznaczyło MPR "Sarmatia".

Jak podała spółka, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników udzieliło ponadto absolutorium jej zarządowi z wykonania obowiązków w 2016 r.

MPR "Sarmatia" powstało w 2004 r. jako podmiot powołany przez ówczesne Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” (obecnie PERN) oraz Ukrtransnaftę, czyli spółki zarządzające siecią magistrali surowcowych w Polsce i na Ukrainie.

Jako cel działalności MPR "Sarmatia" wyznaczono wtedy realizację projektu przedłużenia rewersyjnego rurociągu naftowego Odessa-Brody na Ukrainie do Adamowa w Polsce. Budowa magistrali miała zapewnić dywersyfikację dostaw surowca do Polski, a także dalej, do Europy Zachodniej.

W 2007 r. udziałowcami MPR "Sarmatia" zostały kolejne podmioty: z Azerbejdżanu - State Oil Company of Azerbeaijan Republic (SOCAR), z Gruzji - Georgian Oil and Gas Corporation (GOGC) oraz z Litwy - Klaipedos Nafta.

W 2011 r. ukraińska magistrala Odessa-Brody, która wcześniej realizowała dostawy ropy naftowej na wschód z Brodów do Odessy, zaczęła tłoczyć surowiec w kierunku zachodnim, na Białoruś do rafinerii w Mozyrzu.

Projekt połączenia rurociągiem naftowym Brodów na Ukrainie z Adamowem, a także dalej z Płockiem oraz z Gdańskiem, zakładał wcześniej budowę magistrali do końca 2015 r. Realizacja inwestycji miała umożliwić od 2016 r. transport w ciągu roku do 10 mln ton ropy z Azerbejdżanu. Całkowitą wartość projektu szacowano wcześniej na 2 mld zł.

W 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPR "Sarmatia" zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki do kwoty 23,7 mln zł, czyli o ponad 3,6 mln zł. Wówczas także informowano, że środki z podwyższenia kapitału zakładowego zostaną wykorzystane na realizację zadań związanych z przygotowaniem projektu budowy rurociągu naftowego Brody-Adamowo.

W 2016 r. Rada Ministrów Wspólnoty Energetycznej spośród przedsięwzięć istotnych dla rozwoju infrastruktury przesyłowej ropy naftowej wybrała jeden projekt - właśnie budowy magistrali z Brodów na Ukrainie do Adamowa w Polsce


Traktat o Wspólnocie Energetycznej z 2006 r. objął państwa UE i 6 krajów na Bałkanach, m.in. Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Serbię i Czarnogórę. W latach 2010-11 do Wspólnoty Energetycznej przystąpiły Mołdawia oraz Ukraina. Jej celem jest m.in. stworzenie uregulowań prawnych dla inwestycji, w tym transgranicznych, umożliwiających stabilne dostawy energii.

Według MPR "Sarmatia", w ostatnim czasie rady gminy Leśniowice, Łomazy i Siennica Różana (Lubelskie) oraz Mielnik (Podlaskie) uchwaliły miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, których celem jest dopuszczenie na ich terenie lokalizacji dalekosiężnego rurociągu Brody-Adamowo i dalej do Płocka.

W Adamowie przy granicy z Białorusią znajduje się baza magazynowa PERN, gdzie trafia ropa naftowa dostarczana z Rosji, transportowana następnie do rafinerii polskich - PKN Orlen i Lotos, a także do rafinerii w Niemczech - PCK Schwedt i Mider Spergau.

Z danych MPR "Sarmatia" wynika, że PERN i Ukrtransnafta mają tam po 28,79 proc. udziałów, SOCAR - 25,32 proc, GOGC - 16,09, a Klaipedos nafta - 1 proc.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39897,00 $ tona 1,27% 7 gru
 Cynk 3287,00 $ tona 1,95% 7 gru
 Aluminium 2624,00 $ tona 0,92% 7 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.