• <
urząd_morski_gdynia_2021

Morawiecki: poczekajmy na kształt ustawy dot. nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa

jk

12.10.2017 10:23 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Morawiecki: poczekajmy na kształt ustawy dot. nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa
Morawiecki: poczekajmy na kształt ustawy dot. nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa - GospodarkaMorska.pl

Poczekajmy na ostateczny kształt ustawy dot. nadania premierowi nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa - powiedział w czwartek wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Podczas czwartkowej konferencji dot. zezwolenia dla koreańskiej firmy LG Chem na prowadzenie działalności wicepremier był pytany o ocenę projektu ustawy, która nadaje premierowi nadzór nad wszystkimi spółkami Skarbu Państwa.

"Poczekajmy na ostateczny kształt tej ustawy" - odpowiedział Morawiecki. "Bardzo dobrze współpracujemy tutaj z ministrem Kowalczykiem i premier przy realizacji naszych zadań nadzorczych" - dodał.

Jak podano w wykazie prac legislacyjnych KPRM, projektowane zmiany pozwolą na usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się od czasu wejścia w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Ponadto doprecyzowano oraz uzupełniono niektórych przepisy, co pozwoli na uporządkowanie kompetencji i zadań organów administracji rządowej.

Zgodnie z projektem wzmocniono, doprecyzowano i uzupełniono kompetencje i zadania premiera o nadzór nad spółkami Skarbu Państwa.

"W odniesieniu do spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa rozszerzono zakres spraw, w których Prezes Rady Ministrów będzie zatwierdzał instrukcje do głosowania" - czytamy.

Dodano, że wprowadzono wyjątek od konieczności uzyskiwania zgody Rady Ministrów na zbycie akcji Skarbu Państwa dot. spółek, w których SP ma nie więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego, chyba że wartość rynkowa tych akcji przekracza 200 tys. zł.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, rozszerzono listę spółek, w których akcje i prawa z akcji Skarbu Państwa nie podlegają zbyciu, oraz wprowadzono wyjątek umożliwiający zbycie tych akcji w przypadku wniesienia ich na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Skarbu Państwa lub innej spółki.

W projekcie skorygowano wymogi, jakie muszą spełniać osoby wskazane na członka organu nadzorczego oraz przepisy dotyczące Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

Projekt przewiduje zmianę definicji członka organu nadzorczego. Podwyższono też wymóg dotyczący zasiadania w organach nadzorczych spółek, tak aby ukończenie studiów podyplomowych MBA umożliwiało spełnienie wymogów.

Doprecyzowano także zakres zajęć, które są w sprzeczności z obowiązkami członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność, albo rodzić konflikt interesów.

Ponadto, wprowadzono przepisy dotyczące pytań na egzaminie dla kandydatów na członków organów nadzorczych.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39475,00 $ tona -1,13% 2 gru
 Cynk 3293,00 $ tona -0,06% 2 gru
 Aluminium 2654,00 $ tona -0,56% 2 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.