• <

Minister Jacek Czaputowicz na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych

pc/msz.gov.pl

26.06.2018 03:36 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Minister Jacek Czaputowicz na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych

Partnerzy portalu

Minister Jacek Czaputowicz na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych - GospodarkaMorska.pl

Bezpieczeństwo i obrona oraz stosunki UE-NATO, sytuacja w Rogu Afryki, w Jordanii i w Jemenie, a także Strategia Globalna UE były głównymi tematami dyskusji ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej podczas posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych (FAC) w Luksemburgu.

Podczas wspólnej sesji na temat bezpieczeństwa i obrony ministrowie spraw zagranicznych oraz ministrowie obrony państw członkowskich UE omówili m.in. kwestie stałej współpracy strukturalnej (PESCO), Europejskiego Funduszu Obronnego i mobilności wojskowej, a także zagrożeń hybrydowych. Minister Czaputowicz zwrócił szczególną uwagę na potrzebę wzmocnienia odporności UE i jej sąsiedztwa na zagrożenia hybrydowe, cybernetyczne oraz na działania dezinformacyjne. - Będziemy kontynuować w ramach UE rozwijanie stałej współpracy wojskowej jako pewne uzupełnienie zdolności Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zależy nam na rozwoju infrastruktury w ramach UE, mobilności żołnierzy, zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa i efektywności działań zbrojnych – podkreślił szef polskiej dyplomacji.
 
Dyskusja ministrów spraw zagranicznych i ministrów obrony na temat współpracy UE i NATO skupiła się na wdrażaniu postanowień podpisanej podczas szczytu NATO w Warszawie w lipcu 2016 r. deklaracji o współpracy obu organizacji. Ministrowie poruszyli również temat przygotowań do szczytu NATO w Brukseli zaplanowanego na 11-12 lipca 2018 r. W dyskusji wziął udział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Szef MSZ podkreślił, że pogłębiona współpraca UE-NATO ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Europy.

W trakcie posiedzenia ministrów spraw zagranicznych omówiono z kolei sytuację w Rogu Afryki i zaangażowania UE na rzecz dialogu regionalnego, bezpieczeństwa morskiego, rozwoju gospodarczego i kwestii migracyjnych. Szef polskiej dyplomacji poparł szersze zaangażowanie UE w regionie we współpracy z regionalnymi i międzynarodowymi partnerami. Polska angażuje się w sprawy regionu również jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ - przewodniczymy m.in. komitetom sankcyjnym ds. Sudanu i ds. Sudanu Południowego.
 
Rada odniosła się także do złożonej sytuacji wewnętrznej Jordanii, zmagającej się z napływem uchodźców z Syrii, oraz omówiła możliwości wsparcia dla tego kraju ze strony UE. Minister Czaputowicz zaznaczył, że Jordania jest dla UE ważnym partnerem – w dziedzinie politycznej, bezpieczeństwa i migracji – i zasługuje na odpowiednie wsparcie ze strony Unii.
 
Podczas posiedzenia ministrowie dyskutowali ponadto na temat sytuacji w Jemenie w świetle ostatniej eskalacji działań zbrojnych i pogarszającej się sytuacji humanitarnej w tym kraju. W dyskusji uczestniczył nowy specjalny wysłannik sekretarza generalnego ONZ Martin Griffiths. Wyrażono uznanie dla działań specjalnego wysłannika na rzecz wznowienia procesu pokojowego i poprawy sytuacji humanitarnej w Jemenie.
 
Ministrowie spraw zagranicznych omówili również wdrażanie Strategii Globalnej UE. Minister Czaputowicz pozytywnie ocenił postępy osiągnięte w obszarze bezpieczeństwa i obrony, wskazując na potrzebę komplementarności z działaniami NATO oraz zaangażowania UE we wzmacnianie odporności na działania hybrydowe. Podkreślił, że priorytetowa rola sąsiedztwa UE we wdrażaniu Strategii powinna znaleźć odzwierciedlenie w przyszłej architekturze finansowej UE, przypominając postulat utrzymania odrębności finansowania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.  

Przy okazji posiedzenia FAC szef polskiej dyplomacji uczestniczył także w śniadaniu roboczym z udziałem ministra spraw zagranicznych Albanii Ditmira Bushati, zorganizowanym z inicjatywy Grecji. Minister Czaputowicz podkreślił, iż jego uczestnictwo w spotkaniu było wyrazem wsparcia dla aspiracji państw Bałkanów Zachodnich do członkostwa w UE.

Szef polskiej dyplomacji spotkał się także z nowym włoskim ministrem spraw zagranicznych Enzo Moavero Milanesim, z którym omówił tematy związane ze współpracą bilateralną i włoskim przewodnictwem w OBWE.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.