• <
urząd_morski_gdynia_2021

ME wprowadza rozporządzenie zwiększające poziom bezpieczeństwa działalności wydobywczej na morzu

pc/ME

20.10.2017 18:05 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska ME wprowadza rozporządzenie zwiększające poziom bezpieczeństwa działalności wydobywczej na morzu
ME wprowadza rozporządzenie zwiększające poziom bezpieczeństwa działalności wydobywczej na morzu - GospodarkaMorska.pl

Minister Energii 16 października 2017 r. podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu polityki korporacyjnej w zakresie zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom oraz wypadkom. Dokument wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Celem stworzenia polityki korporacyjnej jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa działalności wydobywczej na morzu. Określony w rozporządzeniu szczegółowy zakres polityki korporacyjnej obejmuje:

  • ogólne cele i ustalenia dotyczące kontroli ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń oraz wypadków, a także sposób, w jaki te cele mają być osiągnięte, a ustalenia wprowadzone w życie;
  • sposób przeprowadzania kontroli ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń oraz wypadków oraz sposób doskonalenia jej zasad, a także mechanizmy monitorowania skuteczności polityki korporacyjnej;
  • sposób osiągnięcia i wprowadzenia w życie na poziomie korporacyjnym środków służących do zapewnienia bezpieczeństwa wykonywanej działalności;
  • wskazanie, w jakim zakresie postanowienia polityki korporacyjnej są stosowane przez przedsiębiorcę w zakładach górniczych służących do wykonywania działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Rozporządzenie stanowi element implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 108 ust. 9g ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze  podmioty prowadzące działalność wydobywczą na obszarze morza są zobowiązane do opracowania polityki korporacyjnej w zakresie zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom oraz wypadkom.

Pełną treść rozporządzenia można znaleźć tutaj.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39475,00 $ tona -1,13% 2 gru
 Cynk 3293,00 $ tona -0,06% 2 gru
 Aluminium 2654,00 $ tona -0,56% 2 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.