• <
urząd_morski_gdynia_2021

Konferencja wodna nt. stanu implementacji dyrektyw wodnych

pc/MGMiŻŚ

28.05.2019 04:26 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Konferencja wodna nt. stanu implementacji dyrektyw wodnych
Konferencja wodna nt. stanu implementacji dyrektyw wodnych - GospodarkaMorska.pl

W Bukareszcie w dniach 21-22 maja 2019 r.odbyła się ministerialna konferencja wodna na temat stanu implementacji dyrektyw wodnych. Wydarzenie było poprzedzone nieformalnym spotkaniem ministrów państw członkowskich ds. środowiska i klimatu.

Podczas konferencji przedstawiono i przedyskutowano kwestie związane ze zmianami zachodzącymi w ustawodawstwie w zakresie polityki wodnej w poszczególnych państwach członkowskich UE oraz omówiono poprawność działania prawa w zakresie gospodarki wodnej i wyniki oceny wdrażania dyrektywy ściekowej. Zostały również zaprezentowane wyzwania i dobre praktyki związane z procesem implementacji dyrektyw wodnych, a także możliwość osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego wód morskich i oceanicznych.

Strona Polska była reprezentowana przez panią Małgorzatę Bogucką-Szymalską, zastępcę dyrektora w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ oraz panią Joannę Kopczyńską, zastępcę prezesa ds. zarządzania środowiskiem wodnym w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie i jednocześnie pełniącą funkcję dyrektora wodnego i morskiego.

W sesji wysokiego szczebla pn. przedstawienie ogólnych zmian zachodzących w ustawodawstwie w zakresie polityki wodnej, pani Małgorzata Bogucka-Szymalska przedstawiła zmiany dotyczące polityki wodnej wprowadzone w poprzednim roku w Polsce oraz priorytetowe działania realizowane w naszym kraju w zakresie gospodarki wodnej.

Z dużym zainteresowaniem i uznaniem uczestników konferencji, w tym przedstawicieli KE i Banku Światowego spotkała się prezentacja pani Joanny Kopczyńskiej, wygłoszonej w sesji poświęconej dyskusji na temat wyzwań i dobrych praktyk związanych z procesem implementacji dyrektyw wodnych. Pani prezes zaprezentowała cele i zakres projektu Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Biała Tarnowska.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39625,00 $ tona 0,13% 19 paź
 Cynk 3706,00 $ tona -2,83% 19 paź
 Aluminium 3175,00 $ tona -0,13% 19 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.