• <
urząd_morski_gdynia_2021

Jakie zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania planuje Ministerstwo Finansów?

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Jakie zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania planuje Ministerstwo Finansów?
Jakie zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania planuje Ministerstwo Finansów? - GospodarkaMorska.pl
06.09.2016 Źródło: własne

Z ostatnich informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że na dzień dzisiejszy brak jest jakichkolwiek nowych projektów aktów prawnych mających na celu zmianę obowiązujących Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.  

Niemniej jednak z wyjaśnień złożonych przez Ministerstwo Finansów wynika, iż negocjacje z niektórymi Państwa już trwają w zakresie zmiany umów, a z innymi Państwami (np. z Hiszpanią, z Kuwejtem, z Filipinami, z Maroko) planuje się rozpocząć niebawem negocjacje w celu zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w kierunku zwiększenia efektywności aparatu skarbowego w Polsce.

Co z nową umową o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA?

W zakresie obowiązywania nowej – niekorzystnej dla marynarzy – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej w oparciu o informacje pochodzące ze strony internetowej Kongresu USA oraz odpowiedzi z dnia 26 lipca 2016 r. na interpelację poselską o nr 4497 (SP2.8201.3.2016) wynika, iż strona amerykańska do tej pory nie przedstawiła stronie polskiej informacji na temat zaawansowania prac w zakresie ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w dniu 13.02.2013 r.. Prace w Senacie amerykańskim nad powyższym aktem są jeszcze w toku.

Jeżeli umowa nie zostanie ratyfikowana do 31 grudnia 2016 r. rok 2017 dla marynarzy pozostanie bezpieczny podatkowo. Oznacza to, że marynarz (członek regularnej załogi) zatrudniony na statku eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem w USA nie jest obowiązany do ujawnienia dochodów uzyskanych z pracy na danym statku, nawet w przypadku uzyskania równolegle dochodu w Polsce.

Natomiast jeżeli umowa zostanie ratyfikowana jeszcze w roku 2016 marynarz będzie obowiązany opodatkować dochód w Polsce ta samo jakby dochód ten pochodzi z zatrudnienia w Polsce, co wiąże się z koniecznością zapłaty comiesięcznych zaliczek na podatek (opodatkowanie ze względu na miejsce zamieszkania marynarza).

Pozostałe umowy

W zakresie ewentualnych zmian w pozostałych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, takowe nie są przewidziane.
Z treści przywołanej powyżej odpowiedzi na interpelację poselską wynika, iż Ministerstwo Finansów w zakresie prac mających na celu zmianę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania prowadzi obecnie działania na poziomie negocjacji lub przystępowania do negocjacji z takimi państwami jak: Brazylia, Francja, Tajlandia oraz Rosja.

W tym miejscu należy wskazać, że brak informacji w jakim zakresie negocjowane są zmiany w ww. umowach i czy będą bezpośrednio dotyczyć marynarzy.

Na dzień dzisiejszy,  z ww. państw, Polska nie zawarła jedynie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Brazylią – w tym zakresie sytuacja podatkowa marynarzy może się poprawić (przez sam fakt uregulowania kwestii podatkowych pomiędzy Państwami).
Planowany kierunek zmian umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ponadto, w kontekście potrzeby renegocjacji lub aktualizacji pozostałych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Ministerstwo Finansów analizuje na bieżąco wiele źródeł w celu wykrywania praktyk z zakresu międzynarodowego unikania opodatkowania i „agresywnego planowania podatkowego”. Ministerstwo Finansów widzi potrzebę:

•    eliminacji ze wszystkich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania klauzuli fikcyjnego zaliczenia (ang. tax sparing credit), wykorzystywanej w schematach agresywnego planowania podatkowego;

•    wprowadzania w nowo negocjowanych umowach przepisu antyabuzywnego w postaci klauzuli nieruchomościowej;

•    wprowadzania w nowo negocjowanych umowach tzw. klauzul antyabuzywnych, takich jak tzw. principal purposes test (klauzula ograniczająca korzystanie z przywilejów umownych w sytuacji, gdy głównym celem lub jednym z głównych celów zawarcia transakcji lub utworzenia danej struktury było uzyskanie takich korzyści) lub ogólnych klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania, np. opartych na koncepcji sztucznej struktury;

•    rozszerzania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania o pełną klauzulę wymiany informacji, wyłączającą możliwość stosowania tajemnicy bankowej.

Każda zmiana umów o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie na bieżąco monitowana przez Kancelarię.
 

Radca Prawny Mateusz Romowicz

Radca Prawny Ewelina Zgódka

Więcej informacji dotyczących pracy Kancelarii znajdą Państwo na stronie kancelaria-gdynia.eu , prawo-korporacyjne.pl

Znajdź nas na facebook

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32425,00 $ tona 0,09% 5 maj
 Cynk 2935,00 $ tona -0,81% 5 maj
 Aluminium 2446,00 $ tona 0,49% 5 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.