• <
BOTA_2023

IMO prosi branżę morską o pomoc w sprawie wody balastowej

Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska IMO prosi branżę morską o pomoc w sprawie wody balastowej

Partnerzy portalu

Przed ratyfikacją konwencji o wodzie balastowej, IMO prosi branżę morską o pomoc w testowaniu zatwierdzonych systemów.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) prosi wszystkich, którzy są związani z nową konwencją o wodzie balastowej w kwestiach badania, zatwierdzenia, instalacji i testowania zaaprobowanych systemów o wzięcie udziału w ankiecie online.

Ankietę można znaleźć tutaj: http://www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/08-bwm-study.aspx#.VREr_PmG_kX

Według IMO, badanie ma na celu dokładny przegląd standardów technicznych i procedur homologacji w wytycznych, które będą obowiązywały w konwencji odnośnie wód balastowych. Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Ochrony Środowiska IMO (MEPC), kwestia wody balastowej była ujęta w głównym porządku obrad, ponieważ jest to niezwykle ważny temat dla wielu członków branży morskiej, którzy od lat wyczekują finalnego ratyfikowania konwencji.
Podczas spotkania postanowiono o przeprowadzeniu badania, aby rozwiać wątpliwości, czy dotychczas przeprowadzone testowanie jeszcze niezatwierdzonych systemów było wystarczające. Przedstawiciele branży mają czas do pierwszego czerwca tego roku, aby podzielić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

W lutym Światowa Rada Żeglugi zdefiniowała przepisy dotyczące wody balastowej. Według armatorów istnieje wiele niejasności związanych z inwestowaniem w systemy, jeżeli nie wiadomo dokładnie, jakie przepisy wejdą w życie i czy aprobaty IMO są wystarczające.
Konwencja wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy, jeżeli ratyfikuje ją 30 krajów, których flota stanowi co najmniej 35 procent w skali globalnej. W tym momencie 44 państwa ratyfikowały konwencję, ale nie posiadają wystarczającej siły w branży, ponieważ flota tych państw stanowi tylko 32,86%.

Według Drewry (organizacja specjalizująca się w badaniach i doradztwie dla sektora morskiego), rynek systemów oczyszczania wody balastowej jest ogromny. Łącznie 62 000 statków będzie zobowiązanych do instalacji technologii oczyszczania wody balastowej. Koszt pojedynczej instalacji szacuje się na 1-2 miliony USD. Oznacza to, że rynek systemów oczyszczania wód balastowych osiągnie łączną wartość 60 miliardów USD i więcej.

Źródło:
promy24.com
legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.