• <
urząd_morski_gdynia_2021

GDDKiA ogłosiła przetarg dotyczący budowy fragmentu S19

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska GDDKiA ogłosiła przetarg dotyczący budowy fragmentu S19
GDDKiA ogłosiła przetarg dotyczący budowy fragmentu S19 - GospodarkaMorska.pl

pc

23.04.2017 Źródło: PAP

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wykonanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Babica-Barwinek (granica państwa). Szacunkowa wartość przetargu to 32-39 mln zł.

Jak poinformowała PAP w piątek rzeczniczka prasowa GDDKiA w Rzeszowie Joanna Rarus, termin składania ofert mija 31 maja br. „Przetarg dotyczy przygotowania koncepcji programowej dla 75-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 Babica-Barwinek” - dodała.

Zamówienie zostało podzielone na cztery zadania. Zadanie pierwsze obejmuje fragment S19 od węzła „Babica” (bez węzła) do węzła „Domaradz” (z węzłem), długość ok. 23,4 km. Zadanie drugie: węzeł „Domaradz” (bez węzła) – węzeł „Miejsce Piastowe” (z węzłem), długość ok. 22,7 km. Zadanie trzecie: węzeł „Miejsce Piastowe” (bez węzła) – węzeł „Dukla” (z węzłem), o długości ok. 10,4 km. Ostatnie zadanie to odcinek od węzła „Dukla” (bez węzła) do Barwinka o długości ok. 18,3 km.

Rzeczniczka zaznaczyła, że wykonawca będzie mógł złożyć ofertę na dowolną ilość zadań, jednak ostatecznie będzie mógł realizować maksymalnie dwa. „Oznacza to, że w przypadku, gdy jeden wykonawca złoży oferty dla większej liczby zadań niż dwa i spełnią one wszystkie postawione w specyfikacji warunki oraz otrzymają największą liczbę punktów, wykonawcy zostaną udzielone zamówienia na dwa pierwsze zadania, zgodnie z kolejnością numeracji zadań” - wyjaśniła.

Rarus podkreśliła, że przy wyborze najkorzystniejszej oferty stosowane będą dwa kryteria: ceny (60 pkt.) i kryteria pozacenowe (40 pkt.). „Te ostatnie kryteria są zróżnicowane w zależności od zadania. Dla zadań drugiego, trzeciego i czwartego będą to: termin realizacji, doświadczenie głównego projektanta drogowego i projektanta mostowego. Dodatkowo dla zadania pierwszego będzie to również doświadczenie projektanta tunelu, gdyż na tym odcinku powstać mają trzy tunele” - powiedziała.

W ramach przetargu wykonawcy poszczególnych zadań będą musieli wykonać koncepcje programowe, które w sposób uproszczony przedstawiać będą możliwości rozwiązań projektowych. Dzięki nim możliwe będzie podjęcie decyzji dotyczących m.in. zastosowanych technologii. Koncepcje uściślą również zakres rzeczowy i finansowy, a także określą wytyczne dla projektu budowlanego. Wykonawcy koncepcji będą musieli również m.in. wykonać kompleksowe rozpoznanie geologiczne, w tym dokumentację hydrologiczną oraz monitoring osuwisk.

Rzeczniczka powiedziała, że koncepcje programowe pozwolą na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły wykonawca tego fragmentu drogi ekspresowej S19.

Na odcinku S19 od Babicy do Barwinka (granica państwa), oprócz planowanych trzech tuneli o łącznej długości ok. 4,6 km, powstanie też ponad 40 estakad, wiaduktów oraz przejść dla zwierząt.

Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną kierunku północ - południe we wschodniej części kraju. Ma przebiegać od przejścia z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku.

Ma też być częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia, która przebiegać ma z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji.

Źródło:
PAP
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32079,00 $ tona 0,55% 23 cze
 Cynk 2869,00 $ tona 0,99% 23 cze
 Aluminium 2386,00 $ tona 0,46% 23 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.