• <
BOTA_2023

Efekty wprowadzenia dyrektywy siarkowej. KE opublikowała sprawozdanie

pc

08.05.2018 02:33 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Efekty wprowadzenia dyrektywy siarkowej. KE opublikowała sprawozdanie

Partnerzy portalu

Efekty wprowadzenia dyrektywy siarkowej. KE opublikowała sprawozdanie - GospodarkaMorska.pl

Komisja Europejska opublikowała „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania i przestrzegania norm dotyczących zawartości siarki w paliwach żeglugowych, określonych w dyrektywie (UE) 2016/802 odnoszącej się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych”. Przedstawia w nim. m.in. efekty wprowadzenia tej dyrektywy.

„Jak dotąd okazuje się, że obowiązkowe stosowanie paliw żeglugowych o zawartości siarki na poziomie 0,10% na europejskich obszarach kontroli emisji SOx od stycznia 2015 r. skutecznie przyczynia się do osiągnięcia celu dyrektywy, którym jest ograniczenie szkodliwych skutków emisji dwutlenku siarki ze statków dla ludzi i środowiska. Ponad 93% kontrolowanych statków na obszarach kontroli emisji SOx odpowiadało bardziej restrykcyjnym wymogom w zakresie zawartości siarki, co doprowadziło do istotnego zmniejszenia stężenia dwutlenku siarki w powietrzu w regionach graniczących z obszarami kontroli emisji SOx (np. do 60% w Danii, do 50% na niemieckiej wyspie Neuwerk na Morzu Północnym oraz na szwedzkich wyspach: Olandii (Ottenby) i Gotlandii (Hoburgen), a także do 20% w regionie Rotterdam-Rijnmond).

Po wejściu w życie wymogu dotyczącego maksymalnej zawartości siarki na poziomie 0,50% w 2020 r. przewiduje się również ograniczenie stężenia SO2 w powietrzu we wszystkich innych regionach przybrzeżnych UE. Nadal należy jednak jeszcze ustalić, czy ograniczenie wartości dopuszczalnej siarki do poziomu 0,50% przyniesie te same korzyści, co ograniczenie jej do 0,10% na europejskich obszarach kontroli emisji SOx i umożliwi wszystkim obywatelom UE korzystanie z równej ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza przez statki” – czytamy w sprawozdaniu.

Pełna treść sprawozdania KE tutaj.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.