• <

Brexit nie przerwie europejskiej współpracy

Jerzy Czuczman

29.11.2018 08:26 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Brexit nie przerwie europejskiej współpracy

Partnerzy portalu

Brexit nie przerwie europejskiej współpracy - GospodarkaMorska.pl

Rada CEMT na posiedzeniu 18 listopada br. w Paryżu jednomyślnie potwierdziła dalszą nieprzerwaną współpracę okrętowców w Europie niezależnie od ustaleń w sprawie Brexitu.

W czwartek, w siedzibie GICAN (związek francuskich pracodawców przemysłu okrętowego i energetyki odnawialnej) odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Rady CEMT, konfederacji europejskich stowarzyszeń naukowo-technicznych przemysłu okrętowego (Confederation of European Maritime Technology societies). Gospodarzem spotkania było francuskie stowarzyszenie okrętowców ATMA oraz Biuro Veritas. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciel europejskich stowarzyszeń naukowo-technicznych, których łącznie 14 jest zrzeszonych w CEMT, uwzględniając Turcję i Serbię aplikujących o stałe członkostwo. Posiedzeniu przewodniczył Trevor Blakeley, Przewodniczący The Royal Instytution of Naval Architects & Marine Engineers (RINA) największego i najstarszego stowarzyszenia okrętowców na świecie, założonego w 1860 z nadania Korony Brytyjskiej tzw. Royal Charter.

CEMT jest organizacją istniejącą wcześniej jako WEMT (West European Maritime Technology societies) zrzeszającą okrętowców z  Europy Zachodniej. Wraz z przystępowaniem do Unii Europejskiej krajów Europy Środkowej i Wschodniej nazwa organizacji został zmieniona. Towarzystwo Okrętowców Polskich KORAB przystąpiło pod koniec lat 90-tych XX wieku jeszcze do WEMT, z inicjatywy Sławomira Skrzypińskiego, Honorowego Przewodniczącego TOP KORAB. Stowarzyszenie CEMT ustanowiło nagrodę za wybitny wkład na rzecz rozwoju europejskiego przemysłu okrętowego. Prof. Jerzy W. Doerffer został w 2005 roku jako pierwszy w historii CEMT obdarowany nagrodą, w uznaniu zasług na rzecz europejskiego przemysłu stoczniowego działalnością naukową. Warto o tym ważnym wydarzeniu przypominać w 100 rocznicę urodzin Wybitnego Okrętowca.  https://www.cemt.eu/cemt_awards.html

CEMT jest organizacją uznaną przez Komisję Europejską, jako reprezentującą środowisko europejskich inżynierów aktywnych na rzecz szeroko rozumianego przemysłu okrętowego w ramach działalności naukowo-technicznej. TOP KORAB na posiedzeniu Rady CEMT w Paryżu był już tradycyjnie reprezentowana przez Jerzego Czuczmana,  Przewodniczącego Towarzystwa.

Najważniejszym punktem porządku obrad  była sprawa dalszego funkcjonowania w strukturach europejskich stowarzyszeń reprezentujących okrętowców brytyjskich. Rada CEMT jednomyślnie i bez jakichkolwiek zastrzeżeń uznała za nienaruszalną zasadę dalszej pełnej współpracy z okrętowcami brytyjskimi zrzeszonymi w RINA oraz ImaRest na dotychczasowych zasadach pełnego członkostwa, potwierdzając jednocześnie poparcie dla Trevora Blakeley, Przewodniczącego CEMT i jednocześnie Przewodniczącego RINA.

Brexit, nawet gdy nastąpi, nie przerwie europejskiej współpracy inżynierów okrętowców.

Opracował: Jerzy Czuczman 

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.