• <
pge_baltica_390x100_duży

Apel Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości do premiera ws. pozwoleń na pracę dla cudzoziemców

pc

21.05.2018 21:35 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Apel Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości do premiera ws. pozwoleń na pracę dla cudzoziemców

Partnerzy portalu

Apel Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości do premiera ws. pozwoleń na pracę dla cudzoziemców - GospodarkaMorska.pl

Z apelem do premiera o przyspieszenie w Pomorskiem wydawania pozwoleń na pracę dla cudzoziemców, w tym głównie obywateli Ukrainy, wystąpiła Pomorska Rada Przedsiębiorczości. Jej zdaniem procedura w tej sprawie jest jedną z najdłuższych w kraju.

Treść stanowiska do Mateusza Morawieckiego przedstawiono w poniedziałek na konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (UMWP) w Gdańsku. Pod dokumentem podpisał się też marszałek pomorski Mieczysław Struk. Stanowisko Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości będzie też skierowane do wszystkich parlamentarzystów z Pomorza.

Pomorska Rada Przedsiębiorczości (PRP) zrzesza 37 regionalnych organizacji gospodarczych.

"Wielokrotne wystąpienia pracodawców oraz pomorskich samorządów do Wojewody Pomorskiego, a także bezpośrednio do Prezesa Rady Ministrów w lipcu 2017 r., przyczyniły się wprawdzie do pewnej poprawy sytuacji, nadal jednak czas oczekiwania na wydanie zezwolenia wynosi ok. 5-6 miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet 10 miesięcy" - głosi apel.

Zdaniem Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości "taki sposób postępowania organu administracji rządowej jakim jest Wojewoda Pomorski, przynosi szkody nie tylko budowanemu z sukcesem od lat wizerunkowi województwa pomorskiego jako regionu o wyjątkowo sprawnym systemie obsługi inwestycji zewnętrznych, ale przede wszystkim pomorskiej gospodarce".

"Nieobsadzone miejsca pracy to brak wpływów podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, straty firm wynikające z niepodjętych do realizacji zleceń oraz ogólny hamulec rozwoju województwa pomorskiego. W obliczu braków kadrowych we wszystkich branżach, a także danych demograficznych wskazujących na narastający trwały niedobór osób w wieku produkcyjnym przez najbliższe lata, zarówno pomorska, jak i cała narodowa gospodarka potrzebuje pracowników – w tym także cudzoziemców, których unikalne zdolności językowe i znajomość kultury są coraz częściej nieodzowne do realizacji projektów przez firmy polskie i zagraniczne" - uważa PRP.

"Pomorska Rada Przedsiębiorczości stanowczo apeluje do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, aby wpłynął na poprawę sytuacji w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, tym bardziej, że ze smutkiem dowiadujemy się, że w naszym województwie czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca jest jednym z najdłuższych w kraju" - czytamy w apelu.

W piśmie do szefa rządu PRP zaproponowała jednocześnie "przeprowadzenie procedury wydłużenia do 12 miesięcy możliwości pracy przez obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Armenii i Gruzji bez zezwolenia wojewody, w ramach oświadczeń rejestrowanych przez powiatowe urzędy pracy".

"Ze swojej strony deklarujemy dalszą współpracę i wsparcie działań zmierzających do rzeczywistego rozwiązania nabrzmiałego problemu" - zapewniono.

Struk dodał, że są takie województwa w Polsce jak mazowieckie, dolnośląskie, wielkopolskie i małopolskie, gdzie procedury ws. wydawania pozwoleń na pracę dla obcokrajowców trwają 1-2 miesiące. "To wcale nie oznacza, że odczuwamy niechęć ze strony urzędników (Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - PAP), ale być może tych urzędników jest za mało. Może w systemie organizacji pracy są jakieś znaczące luki, które uniemożliwiają przyspieszenie tego procesu" - ocenił.

Zdaniem sekretarza PRP, dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP Adama Mikołajczyka, zróżnicowanie terminów w innych częściach w kraju w rozpatrywaniu pozwoleń na pracę świadczą o tym, że "ta sprawa nie jest polityczna". "Dziś firmy, mając ograniczone zasoby ludzkie, nie podejmują zleceń, choć samych zleceń na rynku nie brakuje" - dodał.

"Przyjęcie jak największej liczby cudzoziemców na nasz rynek pracy jest niezwykle ważne, dlatego, że nasze zasoby pracy w Pomorskiem wyczerpują się. Dla przykładu, w kwietniu zanotowaliśmy niespełna 48,5 tys. osób - przy wskaźniku bezrobocia 5,3 proc. - zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. To najniższa liczba w historii województwa. Rozwój gospodarczy, który od wielu lat postępuje, wymaga zatrudniania nowych pracowników, a z tym jest bardzo źle" - powiedziała dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Joanna Witkowska.

W 2017 r. w Pomorskiem zanotowano 132 tys. oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, a w I kwartale tego roku prawie 30 tys. "Z nieoficjalnych danych za kwiecień wynika, że to jest już ponad 40 tys. takich oświadczeń. Ta liczba rośnie i będzie rosła" - poinformowała Witkowska.

Rzeczniczka wojewody pomorskiego Małgorzata Sworobowicz poinformowała PAP, że wnioski o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców, niezawierające braków formalnych, złożone do końca kwietnia 2018 r., zostały już rozpatrzone.

"Gotowe decyzje czekają na odbiór lub są rozsyłane listownie. Kompletne wnioski wpływające do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego od 14 maja 2018 r. będą rozpatrywane w terminie około dwóch tygodni. W przypadku wniosków zawierających braki formalne wnioskodawca jest wzywany do uzupełnienia brakujących dokumentów. Istniejące jeszcze dwa miesiące temu zaległości, powodujące kilkumiesięczny czas oczekiwania na decyzję, zostały uzupełnione dzięki zmianom organizacyjnym wprowadzonym w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców" - podała Sworobowicz.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.