• <
siemens_gamesa_2022

Powołano Komitet Sterujący dla terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w Porcie Gdańsk

zk

29.08.2022 21:01
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Powołano Komitet Sterujący dla terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w Porcie Gdańsk

Partnerzy portalu

Powołano Komitet Sterujący dla terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w  Porcie Gdańsk - GospodarkaMorska.pl
Fot. Jesse De Meulenaere/Unsplash

Prezes Rady Ministrów powołał jeden z najistotniejszych organów pomocnych w rozwoju polskiego offshore - Komitet Sterujący dla terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w Porcie Gdańsk. Jest to kamień milowy w drodze do transformacji energetycznej kraju.

Do zadań komitetu należy monitorowanie działań podmiotów zaangażowanych w proces budowy terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych oraz opracowywanie propozycji działań w zakresie budowy terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w morskim Porcie Gdańsk.

W skład komitetu wchodzi m.in. przewodniczący komitetu – sekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, generalny dyrektor Ochrony Środowiska, wojewoda pomorski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz przedstawiciele ministerstw do spraw: aktywów państwowych, klimatu, rozwoju regionalnego, rybołówstwa, środowiska oraz spraw wewnętrznych.

Zarząd spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna - ZMPG S.A. - będzie uczestniczyć w pracach komitetu.

W pracach komitetu będą uczestniczyć również powołane jednostki doradcze - organy, organizacje lub przedsiębiorcy, a także specjaliści i eksperci, oraz konsorcjum naukowe „Nauka dla morza”, których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w realizacji zadań związanych z rozwojem polskiego offshore.

Po zakończeniu prac i oddaniu terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w morskim Porcie Gdańsk do użytkowania komitet został, zobligowany do przedstawienia  Radzie Ministrów sprawozdania końcowego z realizacji.


Pełna treść rozporządzenia dostępna tutaj: dziennikustaw.gov.p


Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.