• <
PZT_1100x200_gif_2020

Wspólne warsztaty GAZ-SYSTEM i stowarzyszenia Gas Infrastructure Europe

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Wspólne warsztaty GAZ-SYSTEM i stowarzyszenia Gas Infrastructure Europe
Wspólne warsztaty GAZ-SYSTEM i stowarzyszenia Gas Infrastructure Europe - GospodarkaMorska.pl

pc

17.09.2019 Źródło: własne

W Warszawie 17 września z inicjatywy Gas Infrastructure Europe (GIE) odbyły się warsztaty poświęcone roli infrastruktury gazu ziemnego w procesie realizacji celów polityki Unii Europejskiej w zakresie klimatu i energii.

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele ok. 20 operatorów infrastruktury gazu ziemnego  z państw UE, w tym przedstawiciele GAZ-SYSTEM.

W trakcie warsztatów przedstawiciele operatorów zaprezentowali realizowane przez nich strategie i plany rozbudowy infrastruktury gazowej, które ukierunkowane są na osiąganie celów polityki energetycznej i klimatycznej UE. W dyskusji nad poszukiwaniem optymalnych rozwiązań w długiej perspektywie czasowej skoncentrowano się również na znaczeniu innowacyjnych technologii oraz potencjale gazów pochodzących ze źródeł odnawialnych.

– Gaz ziemny jest źródłem energii, które może być wykorzystywane w efektywny sposób dla potrzeb transformacji energetycznej. Zapotrzebowanie na gaz w Polsce rośnie. GAZ-SYSTEM zwiększa jego dostępność za pomocą rozwoju infrastruktury krajowej m.in. Korytarza Północ-Południe oraz Baltic Pipe. Dzisiejsze warsztaty w ramach GIE są wyrazem aktywnego działania operatorów systemów przesyłowych na rzecz polityki klimatycznej Unii Europejskiej – powiedział Tomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM.

Jednym ze sposobów na ograniczenie emisji zanieczyszczeń może być szersze wykorzystanie gazu ziemnego w sektorze elektroenergetycznym, ciepłowniczym, przemyśle, czy transporcie lądowym i morskim. Gaz ziemny może pełnić także istotną rolę w rozwiązaniu problemu tzw. niskiej emisji, która wynika z spalania paliw o niskiej jakości energetycznej.

Dobrze rozbudowana infrastruktura gazowa umożliwia realizację celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, umożliwiając dostęp do gazu ziemnego jako niskoemisyjnego źródła energii w wielu sektorach gospodarki. Dotyczy to w szczególności Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie znaczne redukcje emisji w długiej perspektywie czasowej mogą zostać osiągnięte poprzez przejście z wysokoemisyjnych na niskoemisyjne źródła energii.

W wyniku warsztatów przedstawiciele GIE przyjęli wspólne stanowisko odnoszące się do przyszłości sektora gazu ziemnego w Unii Europejskiej.

Gas Infrastructure Europe (GIE) to stowarzyszenie reprezentujące w Brukseli interesy operatorów infrastruktury gazu ziemnego. Organizacja zrzesza operatorów sieci przesyłowych gazu, operatorów podziemnych magazynów gazu oraz operatorów instalacji LNG.

Do GIE należy obecnie 68 członków z 25 państw europejskich. GAZ-SYSTEM jest członkiem GIE od początku powołania organizacji w 2005 r.

Stowarzyszenie wyraża opinie swoich członków wobec instytucji europejskich, organów regulacyjnych i innych zainteresowanych stron. Misją organizacji jest aktywny udział w budowie jednolitego, zrównoważonego i konkurencyjnego rynku gazu w Europie, opartego na stabilnych i przewidywalnych ramach regulacyjnych oraz rozwój korzystnego klimatu inwestycyjnego.

Więcej informacji na temat GIE tutaj.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 28267,00 $ tona 1,68% 16 kwi
 Cynk 2853,00 $ tona 1,57% 16 kwi
 Aluminium 2308,00 $ tona -0,86% 16 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.