• <
ATC_CARGO_TOP

Umowa z Singapurem ożywi handel UE z Azją

Umowa z Singapurem ożywi handel UE z Azją - GospodarkaMorska.pl

pc/PAP

15.02.2019 Źródło: własne

PE zatwierdził w środę umowę o wolnym handlu i umowę o ochronie inwestycji między UE a Singapurem. Wyraził on również zgodę na zawarcie umowy o partnerstwie i współpracy. Wejście w życie obu umów ma ożywić stosunki gospodarcze UE z Singapurem i zwiększyć obecność Unii w Azji Południowo-Wschodniej.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podkreślił, że zatwierdzenie tych umów jest historycznym momentem. "Jest to pierwsza dwustronna umowa handlowa Unii Europejskiej z krajem Azji Południowo-Wschodniej i będzie ona podstawą bliższych stosunków między Europą a jednym z najbardziej dynamicznych regionów na świecie" - zaznaczył szef KE. Dodał przy tym, że umowa handlowa "stworzy nowe możliwości dla europejskich producentów, pracowników, rolników i konsumentów i która będzie jednocześnie promować współpracę i multilateralizm".

Według komisarz ds. handlu Cecilii Malmström w dzisiejszych, niepewnych czasach Unia potrzebuje "takich umów bardziej niż kiedykolwiek przedtem". Jej zdaniem pomogą one Europie i Singapurowi zwiększyć dobrobyt, pobudzić handel i wzmocnić już i tak silne partnerstwo. "Przyniosą one po obu stronach korzyści pracownikom, rolnikom, jak również małym i dużym przedsiębiorstwom. Zawierają one klauzule wyrażające silne zaangażowanie na rzecz praw człowieka i praw pracowniczych oraz ochrony środowiska. Jest to kolejny sygnał, że mamy dziś otwarty, sprawiedliwy i uregulowany handel światowy i że tendencja ta będzie się utrzymywać" - dodała komisarz.

Singapur jest w tym regionie zdecydowanie największym partnerem handlowym UE w Azji Południowo-Wschodniej. Wymiana towarowa wynosi ponad 53 mld euro, a wymiana usług warta jest 51 mld euro. W Singapurze zarejestrowanych jest ponad 10 tys. przedsiębiorstw z UE prowadzących stamtąd działalność w całym regionie Pacyfiku. Dla europejskich przedsiębiorców Singapur jest ponadto głównym miejscem lokowania inwestycji w Azji, a w ostatnich latach wartość inwestycji po obu stronach dynamicznie rosła. W 2017 r. łączna wartość dwustronnych inwestycji osiągnęła 344 mld euro.

Na mocy umowy handlowej Singapur usunie wszystkie pozostałe cła na produkty z UE i zobowiąże się do utrzymania dotychczasowego bezcłowego dostępu do rynku dla wszystkich pozostałych produktów UE. Umowa stwarza również nowe możliwości dla dostawców usług z UE, między innymi w sektorach takich jak telekomunikacja, ochrona środowiska, inżynieria, informatyka i transport morski. Sprawi ona również, że otoczenie biznesu będzie bardziej przewidywalne. Singapur zgodził się również na zniesienie przeszkód w handlu, oprócz ceł w kluczowych sektorach, przykładowo poprzez uznanie unijnych testów bezpieczeństwa w odniesieniu do samochodów i wielu urządzeń elektronicznych oraz uznawanie etykiet, które unijne przedsiębiorstwa stosują do wyrobów włókienniczych.

Umowa o ochronie inwestycji zapewni wysoki poziom ochrony inwestycji, zabezpieczając jednocześnie prawa UE i Singapuru do regulowania i realizacji celów polityki publicznej, między innymi w zakresie ochrony zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego. Umowa zastąpi 12 dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi UE a Singapurem, wprowadzając nowoczesne wspólne ramy ochrony inwestycji, z wyważonym systemem sądów ds. inwestycji do rozstrzygania sporów inwestycyjnych.

Dzięki obu umowom UE uczyniła ważny krok w kierunku ustanowienia wysokich standardów i zasad w odniesieniu do inwestycji handlowych w regionie Azji Południowo-Wschodniej, który cechuje się szybkim wzrostem. Obie umowy oferują ogromne możliwości gospodarcze, zapewniając jednocześnie pełną ochronę usług publicznych i prawa stron do regulacji. Umowa handlowa zawiera również obszerny rozdział dotyczący handlu i zrównoważonego rozwoju, który określa dla obu stron najwyższe standardy pracy, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i konsumentów w zakresie handlu i inwestycji; a także stanowi wzmocnienie wspólnych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Umowa o partnerstwie i współpracy


Umowa o partnerstwie i współpracy wzmacnia stosunki między Unią Europejską a Singapurem i opiera się na wspólnym zaangażowaniu na rzecz multilateralizmu i uregulowanego porządku międzynarodowego. Umowa ta stanowić będzie podstawę skuteczniejszego dwustronnego dialogu między UE i jej państwami członkowskimi a Singapurem poprzez wzmocnienie dialogu politycznego i zacieśnienie współpracy w wielu dziedzinach, w tym w zakresie zrównoważonego rozwoju, demokracji i podstawowych wolności, sprawiedliwości, bezpieczeństwa, łączności, kontaktów międzyludzkich, społeczeństwa informacyjnego, edukacji i wymiany kulturalnej, a także zatrudnienia i spraw społecznych. Umożliwi nam ona zacieśnienie współpracy naukowej i technologicznej w takich dziedzinach, jak energia, środowisko, przeciwdziałanie zmianie klimatu, ochrona zasobów naturalnych, inteligentne miasta i transport. Poprawi ponadto współpracę na arenie międzynarodowej – na której zarówno Singapur, jak i UE odgrywają coraz bardziej znaczącą rolę – zapewniając większą spójność w mierzeniu się z globalnymi wyzwaniami.

Negocjacje w sprawie umowy o partnerstwie i współpracy rozpoczęły się w 2005 r., a wysoka przedstawiciel / wiceprzewodnicząca FedericaMogherini oraz jej odpowiednik, minister spraw zagranicznych Singapuru, Vivian Balakrishnan, podpisali umowę przy okazji szczytu ASEM 19 października 2018 r. Przed wejściem w życie umowa o partnerstwie i współpracy musi zostać ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie UE.

19 października 2018 r. UE i Singapur podpisały umowę o wolnym handlu i umowę o ochronie inwestycji. Po dzisiejszym głosowaniu umowa handlowa mogłaby wejść w życie po zakończeniu przez Singapur własnych procedur wewnętrznych i po dopełnieniu przez obie strony ostatecznych formalności. Jeśli chodzi natomiast o umowę o ochronie inwestycji, by mogła wejść w życie, wszystkie państwa członkowskie UE będą musiały ją ratyfikować zgodnie z własnymi procedurami krajowymi.

Kiedy obie umowy wejdą już w życie, będą one stanowić fundament przyszłej międzyregionalnej umowy o handlu i inwestycjach między UE i całym regionem ASEAN.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32700,00 $ tona -1,07% 17 cze
 Cynk 2962,00 $ tona -0,34% 17 cze
 Aluminium 2427,00 $ tona -1,10% 17 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.