• <
port_szczecin_1100x200_2021_top_porty

Remont Przegaliny ma inżyniera kontraktu

ew/RZGW Gdańsk

15.11.2019 16:04 Źródło: własne
Remont Przegaliny ma inżyniera kontraktu - GospodarkaMorska.pl

W piątek, 15 listopada została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła”.

Oznacza to, że został powołany Inżynier Kontraktu dla tej inwestycji. Do zakresu zespołu Inżyniera kontraktu będzie należało wykonanie nadzoru inwestorskiego z zakresu branży hydrotechnicznej, ogólnobudowlanej, drogowej, konserwatorskiej, mechanicznej, automatyki, instalacji sanitarnych i elektrycznych w toku realizacji Kontraktu.

W ramach tego nadzoru Inżynier Kontraktu będzie reprezentował interesy Wód Polskich wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Będzie nadzorował wszystkie wymienione branże, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, projektem wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, prawem budowlanym, innymi obowiązującymi przepisami, normami branżowymi i zasadami wiedzy technicznej oraz wskazówkami i polecaniami Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót.

Wykonawcą jest konsorcjum składające z się z przedsiębiorstw:

1. Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU oraz

2. DIPRO Budownictwo

Wartość umowy to 538 740,00 zł

„Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła” jest zadaniem realizowanym w ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ), Priorytet II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”

Wykonawcą całej inwestycji jest firma STRABAG Sp. z o.o., a jej wartość wynosi 61 983 763,42 zł.

Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35760,00 $ tona 0,25% 27 lip
 Cynk 2948,00 $ tona 0,07% 27 lip
 Aluminium 2497,00 $ tona -0,08% 27 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.