• <
PZT_980x120_gif_2020

Remont Przegaliny ma inżyniera kontraktu

Strona główna Porty, logistyka Remont Przegaliny ma inżyniera kontraktu
Remont Przegaliny ma inżyniera kontraktu - GospodarkaMorska.pl

ew/RZGW Gdańsk

15.11.2019 Źródło: własne

W piątek, 15 listopada została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła”.

Oznacza to, że został powołany Inżynier Kontraktu dla tej inwestycji. Do zakresu zespołu Inżyniera kontraktu będzie należało wykonanie nadzoru inwestorskiego z zakresu branży hydrotechnicznej, ogólnobudowlanej, drogowej, konserwatorskiej, mechanicznej, automatyki, instalacji sanitarnych i elektrycznych w toku realizacji Kontraktu.

W ramach tego nadzoru Inżynier Kontraktu będzie reprezentował interesy Wód Polskich wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Będzie nadzorował wszystkie wymienione branże, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, projektem wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, prawem budowlanym, innymi obowiązującymi przepisami, normami branżowymi i zasadami wiedzy technicznej oraz wskazówkami i polecaniami Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót.

Wykonawcą jest konsorcjum składające z się z przedsiębiorstw:

1. Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU oraz

2. DIPRO Budownictwo

Wartość umowy to 538 740,00 zł

„Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła” jest zadaniem realizowanym w ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ), Priorytet II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”

Wykonawcą całej inwestycji jest firma STRABAG Sp. z o.o., a jej wartość wynosi 61 983 763,42 zł.

Źródło:
własne
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020
 Ropa brent 42,05 $ baryłka  -0,38% 09:55
 Cyna 17080,00 $ tona -2,15% 10 lip
 Cynk 2145,00 $ tona 0,61% 10 lip
 Aluminium 1639,00 $ tona -1,21% 10 lip
 Pallad 2000,10 $ uncja  0,01% 09:55
 Platyna 843,55 $ uncja  -0,62% 09:54
 Srebro 19,39 $ uncja  -0,31% 09:55
 Złoto 1802,55 $ uncja  -0,13% 09:55

Dziękujemy za wysłane grafiki.