• <
PZT_980x120_gif_2020

Port Gdynia wprowadza specjalne procedury w związku z pandemią koronawirusa

Strona główna Porty, logistyka Port Gdynia wprowadza specjalne procedury w związku z pandemią koronawirusa
Port Gdynia wprowadza specjalne procedury w związku z pandemią koronawirusa - GospodarkaMorska.pl

mb

17.03.2020 Źródło: mb/Port Gdynia

W związku z ogłoszoną przez WHO pandemią koronawirusa w Porcie Gdynia na bieżąco prowadzony jest monitoring osób schodzących na ląd w terminalu promowym przypływających z Szwecji. Terminal OTG od dnia 13.03.2020 roku wdrożył  procedurę pomiaru temperatury (w sposób bezdotykowy) u  wszystkich osób przekraczających posterunki kontrolne nadzorowane przez OTPG.

Z dniem 15 marca 2020 roku godz. 0:00, w związku z wprowadzeniem w dniu 13 marca 2020 roku Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego oraz rozporządzeń MSWiA w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granice państwową stanowiącą granicę wewnętrzną i w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, w morskich przejściach granicznych w Gdyni od dnia 15 marca godz. 0:00 kontrola graniczna będzie polegała na:

1.Odmowie zejścia na ląd członkom załóg statków handlowych nie spełniającym wymogów określonych w par. 3 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych ( Dz.U. z 13 marca 2020 roku, poz. 435)
2.Odebraniu od członków załóg, którym udzielone zostanie prawo zejścia, wypełnionej przez nich Karty Identyfikacyjnej oraz skierowaniu ich do odbycia kwarantanny trwającej 14 dni
3.Dokonaniu przez wyznaczonych funkcjonariuszy pomiaru temperatury ciała członków załóg. Postępowanie z członkami załóg, u których stwierdzone zostanie podwyższenie temperatury ciała ponad 38 st. C, będzie uzależnione od decyzji Granicznego Inspektora Sanitarnego
4.Ekipa kontrolna Straży Granicznej każdorazowo powiadomi operatora przeładunkowego i Dyspozytora Portu Gdynia o zakończeniu odprawy i możliwości obsługi statku
5.Dane członków załogi, którym udzielona zostanie zgoda na zejście ze statku, zostaną przekazane pracownikom ochrony portu
6.Patrole SG będą dokonywały kontroli stanu przestrzegania zakazu opuszczania statku przez marynarzy

Instytucją udzielającą informacji w zakresie kontroli granicznej w morskich przejściach granicznych w Gdyni jest Morski oddział Straży Granicznej w Gdyni. Z dniem 17 marca br. pracownicy Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA przechodzą w tryb pracy zdalnej.
 
HES Gdynia Bulk Terminal sp. z o.o. w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się zakażeń wprowadził od godz. 22:00, dn. 15.03.2020 r. następujące restrykcje:

- Wszystkie osoby wchodzące lub wjeżdżające na teren chroniony przez HES Gdynia Bulk Terminal są zobowiązane do poddania się badaniu temperatury ciała.
- Wszystkie osoby wchodzące lub wjeżdżające na teren parkingu administrowanego przez HES Gdynia Bulk Terminal przy ul. Chrzanowskiego są zobowiązane poddać się badaniu temperatury ciała.

W przypadku stwierdzeniu temp. min. 38 stopni C. osoby takie nie będą wpuszczane na teren terminalu HES Gdynia i na teren parkingu przy ul. Chrzanowskiego. W takim przypadku zostanie również przekazana informacja lokalnym Służbom Sanitarnym.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. przesłał do Oficerów Bezpieczeństwa Terminali, przewoźników promowych i służb armatorskich w celu przekazania do kapitanów promów operujących do/z Gdyni następujących informacji i poleceń dotyczących zachowań w sytuacji dotyczącej COVID-19:

- ZMPG S.A. przekazał wytyczne dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, WHO i UE  w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID- 19. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami odpowiedzialnymi za przestrzeganie zaleceń w tym zakresie.  - na polecenie Wojewody Pomorskiego, Woj. Straż Pożarna prowadzi na Terminalu Promowym, pomiar temperatury ciała pasażerów schodzących z promu na ląd.
 
W budynku Zarządu wstrzymane zostały wszelkie imprezy/wydarzenia odbywające się do tej pory na Sali Koncertowej.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. przygotował i wdraża wewnętrzne procedury, na wypadek rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS – Cov-2:

1.Przygotowanie, kluczowych dla zachowania ciągłości pracy Spółki, pracowników do pracy zdalnej oraz wyznaczenie zastępców dla osób będących na zwolnieniu chorobowym;

2.Przygotowano algorytm działania na wypadek pojawienia się w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia osób z objawami charakterystycznymi dla koronowirusa SARS – Cov-2;

3.Pozyskano środki ochrony osobistej: kombinezony, maseczki ochronne, worki ochronne na buty i rękawiczki;

4.Zamontowano dozowniki z płynem antybakteryjnym w miejscach ogólnodostępnych, odłączono suszarki do rąk oraz umieszczono instrukcję mycia rąk w łazienkach;

5.Ograniczono do niezbędnego minimum wizyty osób z zewnątrz w budynku Spółki, oraz delegacje służbowe pracowników;

6.Do Oficerów Bezpieczeństwa Obiektów Portowych, funkcjonujących na terenie administrowanym przez ZMPG S.A., wysłano zalecenie WHO, UE oraz Urzędu Morskiego w Gdyni odnośnie COVID-19.

Źródło:
mb/Port Gdynia
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020
 Ropa brent 45,25 $ baryłka  -0,20% 17:36
 Cyna 17960,00 $ tona 0,39% 5 sie
 Cynk 2370,00 $ tona 2,86% 5 sie
 Aluminium 1739,00 $ tona 1,76% 5 sie
 Pallad 2250,85 $ uncja  0,90% 17:36
 Platyna 996,65 $ uncja  0,32% 17:36
 Srebro 28,10 $ uncja  3,77% 17:36
 Złoto 2054,20 $ uncja  0,69% 17:36

Dziękujemy za wysłane grafiki.