• <
ATC_CARGO_TOP

Odbyły się kolejne konsultacje dotyczące programów rozwoju dróg wodnych

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Odbyły się kolejne konsultacje dotyczące programów rozwoju dróg wodnych
Odbyły się kolejne konsultacje dotyczące programów rozwoju dróg wodnych - GospodarkaMorska.pl

pv/gov.pl

05.02.2019 Źródło: własne

Trzy styczniowe spotkania grup roboczych i posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych otworzyły kolejny rok pracy nad programami rozwoju dróg wodnych. Na 2019 rok MGMiŻŚ zapowiedziało konsultacje analiz ekonomicznych i transportowych oraz kontynuację spotkań z samorządami terytorialnymi. Rozpocznie się także przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla programu odrzańskiego.

24 stycznia Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przewodniczyła IV posiedzeniu Komitetu Sterującego ds. Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych. Podczas spotkania Pani Minister podsumowała działania prowadzone w 2018 roku w zakresie rozwoju sektora transportu wodnego śródlądowego.

Wiceszefowa resortu poinformowała, że prace nad przygotowaniem Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Programu Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły są realizowane zgodnie z harmonogramami, podkreśliła wkład i zaangażowanie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk oraz Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Obydwa programy zgodnie z harmonogramami mają być gotowe w I kwartale 2021 roku.

Minister Moskwa przypomniała o znaczeniu konieczność ścisłej współpracy pomiędzy podmiotami mogącymi przyczynić się do realizacji wielofunkcyjnych obiektów hydrotechnicznych. Wyrazem tego rodzaju współpracy jest podpisanie w listopadzie ubiegłego roku przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Energii, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wodny Polskie (PGW WP) oraz energetyczne Spółki Skarbu Państwa, tj. ENEA S.A., ENERGA S.A., ENERGA Invest Sp. z o.o., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A. oraz PKN Orlen S.A. listu intencyjnego w sprawie inwestycji dotyczących budowy stopni wodnych. Dokument nakreśla kierunki współpracy pomiędzy stronami, m.in. w obszarze partycypowania w kosztach przygotowania dokumentacji oraz budowy planowanych inwestycji na śródlądowych drogach wodnych, a także w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy.

Część posiedzenia poświęcono podsumowaniu prac prowadzonych w 2018 roku przez PGW WP w zakresie przygotowania do realizacji lub wdrażania projektów o charakterze transportowym współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Krzysztof Woś, wiceprezes PGW WP, przedstawił postęp projektów na śródlądowych drogach wodnych, będących komponentami Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły oraz omówił przygotowania do budowy stopnia wodnego Siarzewo.

Członkowie Komitetu zostali także zaznajomieni z dotychczasowymi efektami prac Zarządu Portu Morskiego Gdańsk S.A. oraz Zarządu Portów Morskiej Szczecin i Świnoujście S.A. w zakresie przygotowania dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Programu Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły.

Posiedzenie Komitetu zostało poprzedzone spotkaniami trzech grup roboczych – do spraw rozwoju lokalnego i regionalnego oraz spraw społecznych (10 stycznia br.), do spraw gospodarki (17 stycznia br.), a także do spraw hydrotechniki i środowiska (22 stycznia br.). Ich głównym celem była dyskusja na temat cząstkowych wyników analiz tworzonych na potrzeby programu, a także prezentacja harmonogramu na 2019 i ustalenie zakresu zaangażowania członków grup w kolejne etapy prac.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31264,00 $ tona -1,40% 21 cze
 Cynk 2832,00 $ tona -1,43% 21 cze
 Aluminium 2353,00 $ tona -0,88% 21 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.