• <
ATC_CARGO_TOP

Zgłoś uwagi do planu zagospodarowania terenów Nauty

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Zgłoś uwagi do planu zagospodarowania terenów Nauty
Zgłoś uwagi do planu zagospodarowania terenów Nauty - GospodarkaMorska.pl

jk/gdynia.pl

21.07.2017 Źródło: własne

24 lipca mija termin składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, obejmującego rejon ulic Węglowej i Jerzego Waszyngtona.

Projekt planu wyłożony był do publicznego wglądu do 10 lipca w gdyńskim InfoBoksie oraz Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. Wciąż jednak można się z nim zapoznać na stronie gdynia.pl/bip/plany.

Koncepcje zagospodarowania tego terenu powstawały przez kilka lat. W 2015 roku Wojewoda Pomorski zakwestionował niektóre zapisy planu i zaskarżył go do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W sporządzanym nowym planie położono więc nacisk na poprawę zapisów, które wcześniej zostały podważone.
 
Projekt planu przewiduje wykorzystanie na cele usługowo-mieszkaniowe południowej części obszaru, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy śródmiejskiej. Natomiast pozostały obszar miałby być przeznaczony na cele usług śródmiejskich, administracji gospodarczej, a także funkcji usługowo-biurowych związanych z działalnością Morskiego Portu Gdynia. Planowane jest też poszerzenie do dwóch jezdni po dwa pasy ruchu i przedłużenie ul. Waszyngtona do ul. Nowej Węglowej, czyli planowanej głównej arterii komunikacyjnej. Zapewni ona dostęp do terenów rozwojowych północnej części Śródmieścia Gdyni bez konieczności dodatkowego obciążania istniejącego układu ulicznego.
 
Swoje uwagi można składać do 24 lipca do prezydenta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32700,00 $ tona -1,07% 17 cze
 Cynk 2962,00 $ tona -0,34% 17 cze
 Aluminium 2427,00 $ tona -1,10% 17 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.