• <
BOTA_2023

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA podsumował 2014 rok

21.02.2015 08:28 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA podsumował 2014 rok

Partnerzy portalu

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA podsumował 2014 rok - GospodarkaMorska.pl

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA podsumował rok 2014. Znakomite wyniki zostały zaprezentowane na specjalnie w tym celu zorganizowanej konferencji prasowej w dniu 20 lutego br., która odbyła się w Willi Ogrody w Szczecinie.

Zespół portów Szczecin-Świnoujście ma za sobą bardzo dobry rok. Oba porty tworzą uniwersalny kompleks portowy o zrównoważonej strukturze obsługiwanych towarów, co potwierdza uzyskany w 2014 zysk operacyjny. Wolumen przeładowywanych ładunków wzrósł w porównaniu do 2013 roku o blisko 3% osiągając wynik 23,4 mln ton.

Wzrosty odnotowano niemal we wszystkich grupach towarowych, tj. kontenery +25,9% (78 439 tys. TEU),  inne masowe +12,6% (3,25 mln ton), drobnica +10,1% (10,34 mln ton), drewno +3,6% (17,4 tys. ton), ropa +3,1% (1,67 mln ton), węgiel +1,6% (4,6 mln ton). Nieznaczny spadek odnotowano tylko w przypadku rudy i zbóż. Spółka osiągnęła również znakomity zysk netto przekraczający 45 mln złotych.

Uzyskane wyniki satysfakcjonują i motywują do kolejnych działań ukierunkowanych na dalszy rozwój zdolności przeładunkowych. Należą do nich inwestycje wewnątrzportowe współfinansowane z funduszy unijnych, na które w latach 2007-2014 wydano ponad  600 mln złotych. Należą do nich ukończona w 2014 r. modernizacja dróg kołowych, czy kolejowych, jak również dobiegająca końca w 2015 r. budowa w Szczecinie nowego Nabrzeża Niemieckiego oraz rozbudowa Nabrzeża Zbożowego. Terminalowi Promowemu w Świnoujściu przybędzie w 2015 szóste stanowisko promowe. Także w Świnoujściu w br. roku uruchomiony będzie terminal LNG. Obydwa porty wzbogacą się o blisko 600  nowych miejsc parkingowych. Na dalsze inwestycje w latach 2015-2022 spółka planuje wydatkowanie kwoty ok. 1,3 mld zł. Działania te oraz koniunktura w transporcie morskim na światowym rynku stwarzają solidne podstawy do przewidywania dalszego dynamicznego wzrostu obrotów towarowych w kompleksie portowym Szczecin-Świnoujście w bieżącym 2015 roku. Z zrealizowany pakiet inwestycji ZMPSiŚ SA otrzymał wyróżnienie Ministra Gospodarki oraz lokalną nagrodę Perła Biznesu 2014 w kategorii Wydarzenie gospodarcze roku 2014.

Do ważnych z punktu widzenia Spółki, które miały miejsce w 2014 r. należą m.in. przyjęcie nowej strategii rozwoju do roku 2027,  wykup akcji pracowniczych, próba wydzierżawienia elewatora Ewa, czy postępowanie prawne w sprawie opłat za wieczyste użytkowanie, które zakończyło się sukcesem w rezultacie, którego stawka opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości portowych wynosi 0,3% a nie jak wcześniej 3%.

Warto podkreślić, że szczeciński port należy do liderów w zakresie poprawy procesów obsługi wewnątrz portu ukierunkowanych na usuwanie barier biurokratycznych i wprowadzanie rozwiązań i procedur, których celem jest maksymalne skrócenie czasu załatwienia formalności niezbędnych do odprawy towaru. I tak w porcie funkcjonuje model kontroli oparty na idei One Stop Shop czyli przeprowadzenie kontroli towaru w jednym czasie i w jednym miejscu przez wszystkie zainteresowane inspekcje. Port Szczecin jako pierwszy w kraju wdrożył instytucję Single Window na terminalu kontenerowym. Jego idea opiera się na zasadzie, że odpowiednie służby kontrolne takie jak Służba Celna, Graniczny Lekarz Weterynarii, Inspekcja Sanitarna i Fitosanitarna mogą zamieszczać informacje o przeprowadzonych przez siebie kontrolach. (Monika Woźniak-Lewandowska, ZMPSiŚ SA)

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.