• <
PZT_1100x200_gif_2020

Wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO w październiku

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO w październiku
Wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO w październiku - GospodarkaMorska.pl
30.11.2016 Źródło: własne

Grupa PKP CARGO po 10. miesiącach 2016 roku miała 51,54 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 43,91 proc. pod względem masy – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Udział rynkowy Grupy mierzony pracą przewozową rośnie nieprzerwanie szósty miesiąc z rzędu –      z 49,1% w kwietniu do 53% w październiku br.

W porównaniu do wyników sprzed roku, w październiku br. Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. kontenerów, koksu, nawozów oraz innych płodów rolnych. Za wzrost w segmencie intermodalnym odpowiadają większe przewozy do portów morskich i w odwrotnym kierunku oraz w tranzycie w kierunku wschód-zachód (rozwój przewozów z/do Chin), a także rosnące transporty koksu i zbóż w kontenerach i części samochodowych w tranzycie. Zwiększone przewozy koksu to efekt wzrostu przewozów przez porty morskie oraz do odbiorców w Europie Południowej i Zachodniej. Za większe przewozy nawozów odpowiada wzrost eksportu tych artykułów przez porty, po odzyskaniu przewozów od konkurencyjnego przewoźnika. Do wzrostu w kategorii inne płody rolne przyczyniły się większe przewozy melasy buraczanej w eksporcie przez porty i rzepaku w imporcie z Ukrainy.

Przyczyną mniejszych przewozów krajowych w październiku br. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku była słabsza dynamika m.in. na rynkach węgla kamiennego, rud i pirytów, kamienia i metali. Mniejsze przewozy węgla były spowodowane utratą w ubiegłym roku części zleceń dla największych grup energetycznych w Polsce, a także zmniejszone przewozy w imporcie ze Wschodu i w eksporcie przez porty morskie (restrukturyzacja branży, zmniejszenie produkcji poszczególnych kopalń). Zmniejszone przewozy rud i pirytów były efektem mniejszego importu przez porty morskie do hut na południu kraju w związku z mniejszą produkcją stali. Niższy wolumen przewozów kamienia wynikał z niskiego stopnia realizacji inwestycji drogowych oraz kolejowych. Zmniejszone przewozy metali to rezultat spadku zapotrzebowania na te artykuły dotychczas transportowane przez porty morskie oraz do krajów Europy Zachodniej.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, w październiku br. wzrosły przewozy w kilku grupach towarowych, m.in. węgla kamiennego (m.in. wzrost zapotrzebowania elektrowni przed sezonem grzewczym), kontenerów (m.in. wzrost przewozów z/do portów morskich ze sprzętem AGD oraz w tranzycie w kierunku wschód-zachód, w tym rozwój przewozów z/do Chin), metali i wyrobów (wzrost przewozów w eksporcie), ropy i przetworów (m.in. wzrost zapotrzebowania na rynku krajowym), innych artykułów chemicznych (wzrost przewozów gazów w imporcie ze wschodu), nawozów (wzrost przewozów w eksporcie przez porty) oraz drewna (m.in. wzrost importu drewna i zrębki drzewnej z Białorusi).

Październik br. był szóstym z rzędu miesiącem, w którym udział rynkowy Grupy PKP CARGO wzrastał w porównaniu do poprzedniego miesiąca (w ujęciu pracy przewozowej z 49,1% w kwietniu do 53% w październiku). Narastająco po 10. miesiącach udział rynkowy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy był o 4,1 pkt. proc. niższy niż przed rokiem, a pod względem pracy przewozowej niższy o 4,4 pkt. proc.

W październiku br. Grupa PKP CARGO przewiozła 9,3 mln ton towarów, o 10,6 proc. mniej niż w październiku 2015 roku. Narastająco po 10. miesiącach Grupa przetransportowała 80,3 mln ton (-10,0 proc. rdr). Wykonana praca przewozowa w październiku br. wyniosła 2,5 mld tkm, o 9,3 proc. mniej niż w październiku ub. roku, a narastająco po 10. miesiącach była równa 21,5 mld tkm (-8,4 proc. rdr).

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33097,00 $ tona -1,39% 10 maj
 Cynk 3037,00 $ tona 2,15% 10 maj
 Aluminium 2565,00 $ tona 1,87% 10 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.