• <
BOTA_2023

Wspólnie można więcej - rozmowa z Krzysztofem Szymborskim, Przewodniczącym Rady Interesantów Portu Gdynia

25.03.2015 18:48 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Wspólnie można więcej - rozmowa z Krzysztofem Szymborskim, Przewodniczącym Rady Interesantów Portu Gdynia

Partnerzy portalu

Wspólnie można więcej - rozmowa z Krzysztofem Szymborskim, Przewodniczącym Rady Interesantów Portu Gdynia - GospodarkaMorska.pl

Rada Interesantów jest organem doradczym Zarządu Morskiego Portu Gdynia. Nawiązując do przedwojennych tradycji jest przy tym nie tylko rzecznikiem spraw działających w porcie przedsiębiorców, lecz współdziałając z radami portów Gdańsk i Szczeecin-Świnoujście porusza problemy dotyczące praktycznie wszystkich podmiotów działających w portach polskich.

Gospodarka Morska: Kto może wejść w skład Rady?

Krzysztof Szymborski: Praktycznie każdy przedsiębiorca, który działa w gdyńskim porcie i któremu zależy na tym by mieć wpływ na jego przyszłość. Członkami Rady są zarówno spedytorzy, jak i logistycy, przedstawiciele firm zajmujących się rzeczoznawstwem i badaniami laboratoryjnym, operatorów depot i oczywiście terminalu.

GM: Z kilkuset działających w porcie podmiotów w pracach Rady uczestniczy obecnie niespełna  40. To dużo czy mało?

Krzysztof Szymborski: To odpowiednia liczba, która pozwala utrzymać wysoką efektywność spotkań roboczych. Jest też zupełnie naturalne, że nie każdy obecny w porcie przedsiębiorca musi angażować się w naszą bieżącą działalność, a spotykamy się stosunkowo często. Zdarzało się także, że do uczestniczenia w pracach Rady lub opracowaniu konkretnych projektów zapraszaliśmy określone firmy, niejednokrotnie nawet spoza portu. Przykładem mogą tu być prace nad ustawą celną, dzięki której polska służba celna działa dziś sprawniej i jest lepiej zorganizowana.

GM: Zarząd Portu z pewnością ma własną wiedzę i analizy; proszę wskazać kilka praktycznych przykładów, w których głos Rady okazał się ważny.

Krzysztof Szymborski: Nasz głos najczęściej potrzebny jest do tego by nadać projektom odpowiedni priorytet i szybciej zrealizować określone projekty, takie jak obrotnica, czy pogłębienie gdyńskiego portu do 16. metrów. W konsultacji z Radą określono taż jak powinna wyglądać po przebudowie stacja kolejowa Port Gdynia i w jaki sposób powinny być poprowadzone tory kolejowe, tak by zapewnić niezakłócony i nieograniczony dostęp do terminali. Jak najszybciej powinny też zostać doprecyzowane przepisy dotyczące urobku przeznaczonego do utylizacji lub kierowanego na klapowisko.

GM: O pogłębienie zabiega też konkurencyjny dla Gdyni port Szczecin - Świnoujście. To prawda, że w ramach współpracy między Radami Interesantów wszystkich portów udało się uzyskać wspólne stanowisko w tej sprawie?

Krzysztof Szymborski: Interesanci wszystkich polskich portów rozumieją, że konkurencja nie polega na tym, żeby pozostali mieli gorsze warunki. Potrzeba zwiększenia głębokości portów wynika z konieczności obsługi coraz większych statków. Budowane obecnie jednostki mają przecież po 20.000 TEU ładowności. Poza tym zdajemy sobie sprawę, że sprawy o których mówimy jednym głosem mają większe szanse na zyskanie uwagi decydentów na szczeblu krajowym, a także europejskim.

GM: Jaki jest obecnie najważniejszy problem do rozwiązania?

Krzysztof Szymborski: Na pierwszym planie, nie od dziś zresztą, jest modernizacja linii kolejowej 201 łączącej Bydgoszcz z Gdynią. Chodzi tu dokładnie o część przedwojennej magistrali węglowej z Gdyni do Kościerzyny, Bydgoszczy i dalej na Śląsk . To po prostu konieczność. Trójmiejski węzeł kolejowy, co zostało potwierdzone raportem TOR, zbliża się do granic swoich możliwości. Korzysta z niego Pendolino, niebawem ruszy kolej metropolitalna, a przewozy towarowe stopniowo będą się zwiększać. Jeśli nie uda się odciążyć tej linii do roku 2018., możemy spodziewać się paraliżu na torach. Proszę też zwrócić uwagę, że nad torami stacji Gdańsk Śródmieście zaprojektowane jest centrum handlowe, pod którym mogą nie zmieścić się niektóre ładunki ponadgabarytowe tak ważne dla przemysłu morskiego i regularnie będą tamtędy transportowane ładunki niebezpieczne. Projekt modernizacji linii 201 został już wprawdzie dostrzeżony na szczeblu ministerialnym i uzyskał 9. miejsce na liście projektów morskich w dokumencie implementacyjnym dotyczącym korytarza transportowego prowadzącego z północy na południe Polski, będącego także częścią europejskiego korytarza Bałtyk-Adriatyk, jednak podkreślanie znaczenia tej inwestycji jest nadal bardzo ważne. W tym tygodniu spotykamy się w tej sprawie z podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Dorotą Pyć.GM: Wspomniał Pan także o inicjatywach Rady na szczeblu europejskim. Chodzi o sieć TEN-T?

Krzysztof Szymborski: Nie tylko. Komisja Parlamentu Europejskiego przygotowuje obecnie pakiet portowy – przepisy, których zadaniem jest między innymi ujednolicenie standardów funkcjonowania portów w różnych krajach Europy. Przyglądając się projektowi tych rozwiązań wspólnie z przedstawicielami Rad innych polskich portów doszliśmy do wniosku, że zawiera on wiele elementów, które zepsułyby dobre rozwiązania obowiązujące w naszym kraju. Ustawa o portach szczególnego znaczenia z 1996. roku jest aktem prawnym nowocześniejszym i lepiej dostosowanym do realiów rynku niż odpowiednie przepisy obowiązujące obecnie we Włoszech czy Hiszpanii. Nasze zabiegi zmierzają więc do tego, żeby przekonać cześć krajów Europy Zachodniej do podniesienia standardów.


Rozmawiał: Marek Nowak

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.