• <

Wody Polskie: Likwidacja „miejsc limitujących” najważniejsza przy udrożnieniu Odry

pc

10.04.2018 16:53 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Wody Polskie: Likwidacja „miejsc limitujących” najważniejsza przy udrożnieniu Odry

Partnerzy portalu

Wody Polskie: Likwidacja „miejsc limitujących” najważniejsza przy udrożnieniu Odry - GospodarkaMorska.pl

To dla nas priorytet, aby jak najszybciej usunąć "miejsca limitujące", czyli przeszkadzające w żegludze na Odrze – powiedział przed senacką Komisją Infrastruktury Wojciech Skowyrski z Wód Polskich. Komisja wysłuchała informacji o postępie prac na Odrzańskiej Drodze Wodnej.

Senacka Komisja Infrastruktury wysłuchała we wtorek informacji na temat stanu realizacji prac udrożniających i modernizacyjnych na Odrzańskiej Drodze Wodnej.

Zastępca dyrektora Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą PGW Wody Polskie Wojciech Skowyrski poinformował, że zadania inwestycyjne realizowane na Odrzańskiej Drodze Wodnej (ODW) dotyczą przede wszystkim likwidacji miejsc najbardziej limitujących, czyli przeszkadzających w żegludze. "Jest ich niestety bardzo dużo i dla nas jest to obecnie priorytet, żeby te miejsca limitujące jak najszybciej usunąć" - powiedział Skowyrski. Dodał, że ważnym zadaniem inwestycyjnym w ramach prac na ODW jest m.in. dokończenie stopnia wodnego Malczyce.

"Prace nabrały tempa i planujemy skończyć je w najbliższym możliwym czasie" - powiedział Skowyrski. Kolejnym zadaniem jest zakończenie modernizacji i przebudowy jazów na Odrze. Jak poinformował Skowyrski, nie sprawdziły się tworzone wcześniej jazy sektorowe i są one obecnie przerabiane. W ramach inwestycji modernizowane są też śluzy odrzańskie w Januszkowicach, Krapkowicach, Opolu i w Brzegu Dolnym - głównie jest to przebudowa z małych na duże śluzy.

Jak powiedział Skowyrski, w ramach modernizacji zabudowy regulacyjnej tzw. Odry swobodnie płynącej i Odry granicznej przebudowanych zostanie pięć mostów. Poinformował też, że na odcinku od Sinawy do ujścia Nysy Łużyckiej, na nieskanalizowanym odcinku, zmodyfikowanych zostanie 341 ostróg i usuniętych zostanie 11 przemiałów. "Prace te mają doprowadzić do poprawy warunków nawigacyjnych" - zaznaczył Skowyrski.

Wojciech Skowyrski poinformował, że w perspektywie 2014-2020 na projekty dotyczące modernizacji śródlądowych dróg wodnych przeznaczona będzie kwota ponad 1 mld 250 mln zł, która nie uwzględnia budowy stopnia wodnego Malczyce.

Z kolei zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Przemysław Żukowski poinformował, że podpisana została umowa na wykonanie analizy transportowej - pierwszej analizy gospodarczej dotyczącej transportu śródlądowego.

"Nasz wykonawca jest zobowiązany do tego, aby przedstawić nam prognozę popytu na transport śródlądowy, sprawdzić, gdzie są miejsca preferowane przez rynek, jeśli chodzi o przyszłe lokalizacje terminali, a także sprawdzić, jak rozwój transportu wodnego śródlądowego będzie wpływał na inne gałęzie transportu. Nazywamy to analizą transportową" - powiedział Żukowski. Dodał, że efekty będą znane pod koniec br.

"Naszym celem jest, aby na koniec 2020 r. mieć gotowy projekt programu rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej, który będzie potem poddawany ocenom środowiskowym. Liczymy na to, że około roku 2021-2022 będziemy mieć przyjęty program przez Radę Ministrów. Ważną datą jest rok 2023 - mamy nadzieję na pozytywną dla nas aktualizację wytycznych w sprawie sieci TEN-T (transeuropejskie korytarze transportowe UE - PAP)" - powiedział Żukowski.

Studium wykonalności dla Odrzańskiej Drogi Wodnej ma być gotowe pod koniec 2018 r.

Zgodnie z opracowaną przez MGMiŻŚ i przyjętą przez rząd strategią rozwoju śródlądowych dróg wodnych, na Odrzańską Drogę Wodną (ODW) do 2020 r. zaplanowano wydatki rzędu 2,9 mld zł, a do 2030 r. - w sumie ok. 30,7 mld zł. Z tej kwoty zaplanowano 670 mln zł na zmianę zbiornika Racibórz z funkcji suchej na wielofunkcyjną.

Ponadto 11 mld zł miałaby kosztować budowa kanału Śląskiego, który połączyłby Odrę z Wisłą, 3,1 mld zł - dostosowanie kanału Gliwickiego, 2,9 mld zł - modernizacja 20 stopni wodnych, 6,6 mld zł - budowa 14 nowych stopni wodnych na odcinku Brzeg Dolny - ujście Nysy Łużyckiej oraz 4,5 mld zł budowa ośmiu stopni wodnych na tzw. Odrze granicznej. W ramach ODW w latach 2021-30 planowane jest też wybudowanie kanału Koźle-Ostrawa, który byłby polską częścią drogi wodnej do Dunaju.

W lutym 2017 r. weszła w życie ustawa o ratyfikacji europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN). Konwencja zobowiązuje Polskę do dostosowania głównych dróg wodnych do co najmniej IV klasy żeglowności (chodzi m.in. o głębokość tranzytową na szlaku minimum 2,5 metra). Klasy niższe nie uprawniają do korzystania ze środków TEN-T.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34700,00 $ tona 2,44% 20 maj
 Cynk 3754,00 $ tona 2,93% 20 maj
 Aluminium 2930,00 $ tona 3,72% 20 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.