• <
siemens_gamesa_2022

Wicepremier Mateusz Morawiecki o roli nowoczesnych sieci transportowych w gospodarce

26.04.2016 08:44 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Wicepremier Mateusz Morawiecki o roli nowoczesnych sieci transportowych w gospodarce

Partnerzy portalu

Wicepremier Mateusz Morawiecki o roli nowoczesnych sieci transportowych w gospodarce - GospodarkaMorska.pl

18 kwietnia 2016 r. wicepremier Mateusz Morawiecki wziął udział w inauguracji międzynarodowej konferencji Transport Research Arena 2016. W debacie pod hasłem Innowacyjne rozwiązania dla mobilności jutra mowa była o uspójnieniu systemu transportowego i jego wpływie na zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny i regionalny.

Nowoczesna sieć transportowa pozwalająca na swobodne i szybkie przemieszczanie się osób oraz towarów stanowi jeden z fundamentów konkurencyjności gospodarki, co zostało podkreślone w przyjętym przez rząd Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

- Istotnym impulsem będzie nie tyle podążanie utartymi szlakami rozwoju ośrodków i mechanizmów transportowych, ile raczej poszukiwanie nowych, jak np. transport elektryczny, a także bezzałogowce. Chcemy, by nasz system był bardziej multimodalny niż dotychczas – łączył sieć transportu drogowego, kolejowego, morskiego, śródlądowego i lotniczego – powiedział wicepremier Morawiecki.

Zaznaczył jednocześnie, że zrównoważony rozwój społeczny i regionalny to położenie nacisku na procesy rozwojowe, nie tylko aglomeracji, ale także mniejszych miast i obszarów wiejskich, przy równoczesnej poprawie dostępności transportowej tych obszarów.

- Dziś najważniejszym aspektem transportu jest czas. Aby zatem uczynić go bardziej efektywnym i wydajnym, stawiamy na bardzo dobry rozwój infrastruktury konwencjonalnej, gęstą sieć połączeń, wykorzystanie innowacji i wyników badań. Dysponujemy środkami na rozwój infrastruktury, zarówno z funduszy unijnych, jak i budżetu państwa i budżetów samorządowych – poinformował.

Wicepremier Morawiecki oraz sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński uczestniczyli ponadto w spotkaniu z komisarz ds. transportu Violetą Bulc. Jego celem było omówienie kwestii inwestycji na infrastrukturę (m.in. inwestycje w ramach projektów Connecting Europe Facility - CEF), innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu, jak również bieżącej współpracy z Komisją Europejską.

***

Transport Research Arena to największa w Europie konferencja podejmująca problematykę badań naukowych w obszarze transportu powierzchniowego. Gromadzi co 2 lata kluczowych interesariuszy: naukowców, ekspertów, operatorów, przedstawicieli przemysłu jak również polityków. Tegoroczna, 6. edycja konferencji odnosi się do następujących kwestii:

    Środowisko – dekarbonizacja, zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna.
    Technologie pojazdów i łodzi, projektowanie i produkcja.
    Miejski i dalekobieżny transport publiczny - Systemy i usługi
    Miejski i dalekobieżny transport towarowy i logistyka.
    Bezpieczeństwo i elastyczne systemy transportowe.
    Infrastruktura transportowa.
    Czynniki ludzkie, społeczno-ekonomicznych i prognozy.
    Automatyzacja i łączność.
    Implementacje sprzyjające środowisku i innowacjom.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
Bollore_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.