• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Ruszają prace nad studium wykonalności dróg wodnych - Odrzańskiej i Rzeki Wisły

jk

21.06.2017 12:13 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Ruszają prace nad studium wykonalności dróg wodnych - Odrzańskiej i Rzeki Wisły
Ruszają prace nad studium wykonalności dróg wodnych - Odrzańskiej i Rzeki Wisły - GospodarkaMorska.pl

Ruszają resortowe prace nad przygotowaniem studium wykonalności dla Odrzańskiej Drogi Wodnej E30 i Drogi Wodnej Rzeki Wisły E40 Warszawa-Gdańsk – poinformował w środę wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzy Materna.

Jak zapewnił, jednym z priorytetów resortu „jest modernizacja śródlądowych dróg wodnych, co przyczyni się do poprawy warunków żeglugowych, a tym samym do rozwoju gospodarczego regionów nadrzecznych”.

Materna odpowiadał w środę w Sejmie na pytania posłów PiS Marka Kwitka i Jerzego Gosiewskiego dotyczące działań rządu w sprawie przywracania gospodarczej, turystycznej i kulturowej roli Wisły.

Wiceminister podkreślił, że w planach resortu znajduje się m.in. „uzyskanie znacznej poprawy warunków nawigacyjnych na Drodze Wodnej Rzeki Wisły oraz włączenie jej w Europejską Sieć Dróg Wodnych. „Wstępnie szacuje się, że koszt kaskady Wisły na odcinku Warszawa-Gdańsk wyniesie 31,5 mld zł” – dodał Materna.

Jak zaznaczył, „infrastruktura śródlądowych dróg wodnych ma wielozadaniowy charakter”. „Obok funkcji transportowej, przeciwpowodziowych, zabezpieczenia wody dla obywateli, rolnictwa i przemysłu oraz energetyki wodnej, istotne jest także wykorzystanie rzek do celów turystki wodnej i rekreacji” – wyjaśnił.

Materna poinformował, iż resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej „rozpoczyna prace nad przygotowaniem studium wykonalności dla Odrzańskiej Drogi Wodnej i Drogi Wodnej Rzeki Wisły Warszawa-Gdańsk”. Zapowiedział jednocześnie, iż „kolejnym krokiem będzie zlecenie analizy popytu na usługi transportowe na Odrzańskiej Drodze Wodnej oraz Drodze Wodnej Rzeki Wisły”.

„Analiza będzie stanowić odpowiedź na pytania dotycząc zainteresowania przedsiębiorstw na usługi świadczone przez żeglugę śródlądową” – wyjaśnił wiceminister. Według niego, głównym celem dokumentu będzie „prognoza rozwoju sektora transportu wodnego śródlądowego”, określająca m.in. kierunki transportu.

Odpowiadając na pytanie dotyczące zaawansowania prac związanych z utworzeniem w górnym biegu Wisły stopnia wodnego w Niepołomicach, Materna przypomniał, że ze względu na ograniczoną alokację środków na projekty wodne śródlądowe w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-20 dofinansowanie nie obejmuje wszystkich inwestycji. Dodał, że plan budowy stopnia wodnego Niepołomice został umieszczony na liście projektów wodnych śródlądowych i zajmuje 25. pozycję.

„Z uwagi na stopień przygotowania, tego projektu nie uda się wykonać w tej perspektywie. Jednak w założeniach planu rozwoju śródlądowych dróg wodnych na lata 2016-20 z perspektywą do roku 2030 budowa stopnia wodnego w Niepołomicach została umieszczona jako inwestycja przewidywana do realizacji w perspektywie długoterminowej” – zaznaczył Materna.

Odnosząc się do rozwoju turystki wodnej wiceszef resortu zapewnił, że to zagadnienie ściśle powiązane z planami resortu dotyczącymi udrażniana głównych śródlądowych dróg wodnych, co – jak podkreślił – „istotnie wpływa na rozwój regionów i zamożność ich mieszkańców”. Zwrócił przy tym uwagę na duże zainteresowanie samorządów inwestycjami o charakterze turystycznym, związanych z żeglugą śródlądową.

„Ministerstwo współpracuje z samorządami w celu wypracowania optymalnych rozwiązań inwestycyjnych. Nasze działania są i będą szeroko konsultowane, a analizy ekologiczne prowadzone w ramach przygotowania programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych zawierają również komponent turystyczny” – oświadczył Materna.

Dodał, że resort gospodarki przeprowadzi analizę programów pomocowych, identyfikując obszary wsparcia przewidziane w tym zakresie w regionalnych programach operacyjnych oraz innych tego typu instrumentach wspierających. „Przewiduje się, że takie analizy będą częścią studium wykonalności dla Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej rzeki Wisły” – powiedział wiceminister.

Materna przyznał zarazem, iż resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej zbiera obecnie informacje o potrzebach lokalnego przemysłu oraz jego potencjale, by pomóc określić szacowany zakres potrzeb inwestycyjnych oraz ich koszt. Zapowiedział, że na 28 czerwca zaplanowano spotkanie z przedstawicielami podmiotów, które zarządzają infrastrukturą portową związaną z transportem wodnym śródlądowym, w tym infrastrukturą przeładunkową.

„Podczas spotkania omówione będą zagadnienia dotyczące stanu perspektyw rozwoju infrastruktury portowej i przeładunkowej na śródlądowych drogach wodnych. Poruszona będzie także kwestia planowanej przez te podmioty inwestycji, co pozwoli pozyskać informacje o potencjalnych źródłach finansowania” – wyjaśnił Materna.

W 2016 r. rząd przyjął założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020, z perspektywą do 2030 r. Według tych planów, do 2030 r. Odra na całej swojej długości, a Wisła od Warszawy do Gdańska, mają stać się międzynarodowymi szlakami żeglugowymi.

W marcu tego roku prezydent Andrzej Duda podpisał akt ratyfikacyjny europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym. W efekcie Polska zobowiązała się doprowadzić główne szlaki wodne do IV klasy żeglowności, czyli umożliwiającej żeglugę statkom i barkom o zanurzeniu do 260 cm przez 240 dni w roku.

Przez Polskę przepływają trzy szlaki w ramach europejskiego systemu śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym: droga wodna E30 łącząca Morze Bałtyckie w Świnoujściu z Dunajem w Bratysławie, droga wodna E40 łącząca Morze Bałtyckie od Gdańska z Morzem Czarnym w Odessie oraz droga wodna E70 łącząca Odrę z Zalewem Wiślanym, będąca częścią europejskiego szlaku komunikacyjnego Wschód-Zachód, łączącego Kłajpedę z Rotterdamem.

Szacunkowe koszty inwestycji na głównych polskich rzekach szacowane są na ok. 70 mld zł.

Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_deepwater_2021_390x100

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40250,00 $ tona -1,71% 26 lis
 Cynk 3330,00 $ tona -2,94% 26 lis
 Aluminium 2618,00 $ tona -4,45% 26 lis
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.