• <

Rozpoczął się One Cargo

05.10.2015 10:39 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Rozpoczął się One Cargo - GospodarkaMorska.pl

Rozpoczał się Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO w Katowicach. Kongers otworzyła  Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju.

Podczas swojego wystąpienia mówiła m.in. o dynamicznym rozwoju PKP CARGO po debiucie giełdowym. "PKP CARGO stało się w ostatnich latach poważnym graczem na arenie międzynarodowej, także dzięki przejęciu czeskiej spółki AWT"  – powiedziała.

Podkreśliła, że kluczowa dla rozwoju spółki staje się perspektywa europejska, w tym kształt unijnych regulacji dotyczących rynku kolejowego.
W ocenie minister Wasiak PKP CARGO jest swego rodzaju testerem tego, czy realizowane inwestycje infrastrukturalne stymulują rozwój gospodarki. Wśród najważniejszych zadań Krajowego Programu Kolejowego (KPK), który rząd przyjął we wrześniu br., są m.in. poprawa stanu technicznego linii kolejowych szczególnie istotnych dla ruchu towarowego. W efekcie realizacji KPK wzrosną: masa towarów przewiezionych koleją, prędkość pociągów towarowych oraz udział kolejowych przewozów intermodalnych w przewozach towarowych.
"Inwestycje zawarte w Krajowym Programie Kolejowym dadzą impuls rozwojowy wielu regionom w Polsce"  – zapowiedziała minister.

Celem kongresu jest stworzenie najważniejszego wydarzenia logistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej – unikalnego forum wymiany opinii i doświadczeń, które wytyczać będzie kierunki dyskusji na temat branży TSL w Europie, będzie głosem branży w dyskusjach z regulatorami, a także miejscem spotkań branży logistycznej z kontrahentami. Podczas Kongresu zaprezentowane zostaną światowe doświadczenia i rozwiązania liderów sektora logistycznego.

W Kongresie biorą udział eksperci międzynarodowej branży TSL, przedstawiciele samorządu oraz krajowej i europejskiej administracji – wśród nich Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej oraz osoby odpowiedzialne za strategie wiodących firm reprezentujących główne gałęzie branży logistycznej z Polski i Europy.

Program Kongresu, w którym bierze udział około 1000 osób, obejmuje dwa dni merytorycznych spotkań oraz wydarzenia towarzyszące.

Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO jest organizowany z inicjatywy Grupy PKP CARGO, która podejmuje wiele działań na rzecz promocji szeroko rozumianej działalności logistycznej w Polsce i Europie. PKP CARGO jako pomysłodawca organizacji tego wydarzenia otrzymało tytuł Sponsora Strategicznego.

Uczestnicy kongresu poruszają tematy związane z obszarami:

LOGISTYKA

Porty morskie na krajowym i europejskim rynku logistycznym. Dynamika i skala zmian
Terminale logistyczne. Szanse rozwojowe, inwestycje i ich finansowanie. Rola operatora
Infrastruktura dla transportu intermodalnego w Europie i w Polsce
Magazyny we współczesnej logistyce. Dylematy lokalizacji
Cargo lotnicze w Polsce. Czy czeka nas boom?
Branża e-commerce – wyzwanie dla logistyki i rynku kurierskiego
Dokąd zmierza transport drogowy? Specjalizacja, konsolidacja, intermodalność

KOLEJ

Konsolidacja rynku kolejowego. Czy jest alternatywa?
Konkurencja na torach Europy. Wyzwanie dla polskich firm
IV Pakiet Kolejowy. Szanse i zagrożenia integracji europejskich kolei
Infrastruktura kolejowa. Stan i perspektywy
Unbundlig na kolei – tak czy nie? Polskie i europejskie doświadczenia
Tabor kolejowy. Inwestycje, potrzeby, realia
Bocznice. Niewykorzystane możliwości dla przewoźników

TRANSPORTOWA MAPA EUROPY

Korytarz Bałtyk-Adriatyk 2020. Realizacja i spodziewane efekty
Kraje Wschodu. Nowe rynki zbytu – szanse dla logistyki
Drogi i porty. Inwestycje w Europie Centralnej
Nowy Szlak Jedwabny. Wizja połączeń transkontynentalnych

WOKÓŁ LOGISTYKI

Ekologia i logistyka, biznes i środowisko. Przypadki współistnienia
Uczelnie wyższe. Współpraca i komunikacja między nauką a biznesem
Szkolnictwo kolejowe. Szkolnictwo zawodowe. Rola państwa i biznesu
Logistyka i środki europejskie. Doświadczenia absorpcji w Polsce i innych krajach Unii
E-logistyka/m-Logistyka – co mobilność i nowe technologie wnoszą w relacjach branży TSL z klientami
Start-upy – czy branża TSL może być inkubatorem nowych pomysłów biznesowych?
Bezpieczny transport door-to-door – Wielki Brat w służbie branży TSL

Dziękujemy za wysłane grafiki.