• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Obfity koniec roku dla gdyńskiego portu

16.11.2015 21:13 Źródło: własne
Obfity koniec roku dla gdyńskiego portu - GospodarkaMorska.pl

Ostatni kwartał bieżącego roku jest dla portu w Gdyni szczególnie bogaty w  wydarzenia wieńczące długie i kosztowne procesy inwestycyjne. 16 listopada nastąpiło uroczyste zamknięcie kolejnej inwestycji Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. współfinansowanej ze środków unijnych. W budynku zabytkowego Dworca Morskiego w Gdyni, goszczącego  w swych murach Muzeum Emigracji,  odbyła się konferencja zamykająca projekt pn. „Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia”.

Projekt o wartości całkowitej 90,5 mln zł otrzymał dofinansowanie w kwocie  ponad  51 mln zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 ( umowa o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-024/13-00  zawarta 30 grudnia 2013 r.).

Zaproszeni goście  mieli okazję zapoznać się bliżej ze szczegółami zlokalizowanej w porcie wschodnim inwestycji.   Obejmowała ona przebudowę odcinka Nabrzeża Szwedzkiego wraz z dostępem drogowo-kolejowym oraz infrastrukturą nadziemną i podziemną, jak również budowę instalacji odbierającej ścieki ze statków oraz przebudowę układu kolejowego (2 585 m.b. torów kolejowych)  i nawierzchni drogowych od strony Nabrzeża Duńskiego.  Przy Nabrzeżu Szwedzkim przebudowane zostały sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, energetycznej i teletechnicznej w strefie przebudowywanego odcinka nabrzeża.
 
Zakres przedsięwzięcia w części hydrotechnicznej obejmował: przebudowę konstrukcji hydrotechnicznej Nabrzeża Szwedzkiego na długości 392,4m, roboty czerpalne wzdłuż przebudowywanego odcinka nabrzeża do głębokości -13,5 m (bez umocnienia dna), wybudowanie ścianki szczelnej do głębokości -15,5 m, co wraz z dalszym pogłębieniem kanału portowego umożliwi przyjmowanie większych jednostek przy nabrzeżu.
 
Infrastruktura wybudowana w ramach niniejszego projektu będzie przede wszystkim użytkowana dla przeładunków towarów masowych sypkich, w tym m.in. węgla, koksu, rudy, kruszywa, śruty czy zboża.

Realizacja  projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Portu Gdynia w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez zwiększenie możliwości obsługi jednostek o większej pojemności, tj. do ok. 80.000 DWT przy zanurzeniu do 13 m oraz  lepsze dostosowanie terminalu masowego do przewozów kolejowych. Służy ona także ochronie środowiska dzięki umożliwieniu większego udziału w przewozie ładunków gałęzi transportu przyjaznych środowisku oraz ograniczeniu przedostawania się zanieczyszczeń do wód portowych.

Wykonawcą dokumentacji projektowej inwestycji  była gdańska firma PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp z o.o. Natomiast  wykonawcą  robót budowlanych było Konsorcjum firm:   Korporacji Budowlanej Doraco z Gdańska  oraz   Zakładu Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service ze Szczecina.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że roboty budowlane prowadzone były  przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłej obsługi statków (tj.  bez wyłączania z eksploatacji nabrzeża), przez MTMG - Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.

Bollore Logistics
port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39037,00 $ tona -0,61% 26 paź
 Cynk 3455,00 $ tona -1,57% 26 paź
 Aluminium 2830,00 $ tona -2,95% 26 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.