• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Lepszy dojazd do Portu Gdynia. Szykuje się olbrzymia inwestycja

23.10.2015 07:29 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Lepszy dojazd do Portu Gdynia. Szykuje się olbrzymia inwestycja
Lepszy dojazd do Portu Gdynia. Szykuje się olbrzymia inwestycja - GospodarkaMorska.pl

Walka o budowę tzw. Drogi Czerwonej i połączenie portu Gdynia z siecią dróg krajowych, przynosi pierwsze efekty. 22 października podpisano list intencyjny w tej sprawie pomiędzy Miastem Gdynia, Zarządem Morskiego Portu Gdynia SA i Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Port będzie miał szansę na dobre skomunikowanie z obwodnicą Trójmiasta, a tym samym z krajową siecią drogową.

Miasto Gdynia, wspólnie z Zarządem Morskiego Portu Gdynia, znalazło sojusznika w walce o budowę alternatywy dla dojazdu do portu z ominięciem przeciążonej Trasy Kwiatkowskiego, poprzez wybudowanie przedłużenia Obwodowej Trójmiasta (od ulicy Morskiej do węzła z Drogą Czerwoną), dalej wybudowanie odcinka Drogi Czerwonej do węzła z Trasą Kwiatkowskiego, a następnie rozprowadzenie ruchu do poszczególnych części Portu Gdynia. Tym sojusznikiem stał się  rząd.

W imieniu ministerstwa list intencyjny podpisała wiceminister Dorota Pyć. Sygnatariuszami tego dokumentu byli także: prezydent miasta Gdyni Wojciech Szczurek oraz Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Janusz Jarosiński. Porozumienie zawiera zobowiązania trzech stron umożliwiające realizację projektu w latach 2016-2022. Dzięki temu porozumieniu wzrastają szanse na pozyskanie na tę inwestycję środków unijnych z poziomu centralnego.

W podpisanym liście intencyjnym Miasto Gdynia zobowiązuje się do opracowania wielobranżowej koncepcji dla dokumentacji projektowej i elementów studium wykonalności - co już de facto się dzieje – i przeprowadzenia analizy środowiskowej, która ma zapewnić wypełnienie wszystkich wymogów środowiskowych przy tej inwestycji. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. deklaruje wszechstronne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu.

Dodajmy, że Gdynia zleciła już w sierpniu tego roku wykonanie wielobranżowej koncepcji i studium wykonalności dla tej inwestycji, które ma być gotowe w marcu 2016 roku. Koncepcja budowy tej drogi wraz ze studium wykonalności oraz analizą środowiskową zlecona została w ramach realizacji Projektu NORDA - Północny Biegun Wzrostu, współfinansowanego z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Pomysł budowy efektywnego transportowo połączenia Portu Gdynia z Obwodnicą wynikał z faktu, że tzw. stara część Trasy Kwiatkowskiego z uwagi na niskie parametry oraz niezadowalający stan techniczny, mając status drogi powiatowej, nie mogła obsłużyć ruchu tirów z ładunkami zmierzającymi do portu. Konieczne byłoby jej gruntowne zmodernizowanie. To z kolei wiązałoby się z jej wyłączeniem z ruchu i kompletnym paraliżem drogowym, nie wspominając o kosztach.

Bollore Logistics
port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38725,00 $ tona -0,80% 27 paź
 Cynk 3385,00 $ tona -2,03% 27 paź
 Aluminium 2703,00 $ tona -4,49% 27 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.