• <
Kongres_Polskie_Porty_2030

Kołobrzeg: Podpisano umowę z wykonawcą, który wzmocni wały reduty Morast

pc

19.04.2018 04:14 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Kołobrzeg: Podpisano umowę z wykonawcą, który wzmocni wały reduty Morast

Partnerzy portalu

Kołobrzeg: Podpisano umowę z wykonawcą, który wzmocni wały reduty Morast - GospodarkaMorska.pl

Prawie 4,7 mln zł wyniesie koszt wzmocnienia wałów zabytkowej reduty Morast w Kołobrzegu i jej konserwacja. To o 2 mln zł więcej niż szacowano. Kołobrzeski magistrat zdecydował dołożyć brakującą kwotę i rozstrzygnięto przetarg. Z wykonawcą w środę podpisano umowę.

Reduta Morast, zwana również redutą Schilla i redutą Bagienną, położona jest przy ul. Warzelniczej w porcie jachtowym w Kołobrzegu i od ponad 60 lat znajduje się w rejestrze zabytków. Obiekt powstał w czasie modernizacji Twierdzy Kołobrzeg w latach 1770-1774 według wzorów francuskich, jako system obrony portu. Do dziś jest jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków Kołobrzegu. Dba o niego tutejszy Zarząd Portu Morskiego, spółka miejska, która na prace hydrotechniczne na wałach reduty i na jej renowację uzyskała w styczniu prawie 1,8 mln zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego WZ.

W środę w Kołobrzegu ZPM podpisał umowę z Korporacją Budowlaną „Doraco” z Gdańska, która wygrała przetarg na przeprowadzenie prac restauratorskich i konserwatorskich przy zabytku. Zobowiązała się wykonać je za prawie 4,7 mln zł.

Wstępnie szacowano, że inwestycja kosztować będzie 2,7 mln zł. Gdy jednak do pierwszego przetargu nie stanęła żadna firma, a w drugim pojawiły się dwie z ofertami, których ceny przekraczały zakładane koszty, magistrat postanowił dofinansować zadanie kwotą 2 mln zł, by ZPM mógł rozstrzygnąć przetarg. Wkład własny miejskiej spółki to prawie 1 mln zł.

Planowana inwestycja ma być gotowa do końca września 2018 r. Reduta będzie odtwarzana na bazie pozyskanej przez ZPM z archiwum berlińskiego dokumentacji przebudowy z 1849 r.

Inwestycja zakłada budowę umocnienia skarpy wałów reduty. A to wiąże się z rozbiórką części istniejącego pomostu betonowego okalającego od strony południowej i zachodniej skarpę. Planowane jest wbicie stalowej ścianki szczelnej z żelbetowym oczepem oraz montaż betonowych pomostów pływających wraz z przyłączami elektroenergetycznymi i przyłączem wodociągowym.

Na samym wale ziemnym zostanie przeprowadzona wycinka istniejącego drzewostanu, zostaną wyprofilowane wały wg archiwalnych projektów poprzez dosypanie gleby w miejscu ubytków na wysokość poszczególnych partii nasypów od 2,2 m do 7,2 m n.p.m.

Reduta Morast zostanie poddana pracom konserwatorskim, które polegać będą na osuszeniu, odsoleniu, oczyszczeniu z glonów, grzybów i porostów fasady i wnętrza dawnego fortu. Cegły i kamienie fasady zostaną wzmocnione, a część z nich będzie wymieniona wraz z fugami. Przeprowadzone zostaną rekonstrukcje zniszczonych elementów.

Reduta Morast ma kształt pięcioboku. Nieco różni się dziś od momentu, gdy powstała. Niektóre okna strzelnicze zostały zamurowane i zasypana została fosa przy wejściu do obiektu. Usunięte wrota odrestaurowane powróciły na swoje miejsce kilka lat temu. Teraz przyszedł czas na kolejne prace konserwatorskie obiektu, co ma przyczynić się do podniesienia atrakcyjności turystycznej tego obiektu, na terenie którego organizowane są koncerty i świadczone są usługi gastronomiczne. Dzięki tej inwestycji zyska cała Wyspa Solna, na której zlokalizowany jest port jachtowy oraz reduta Morast. Odrestaurowany fort ma przyciągnąć w to miejsce turystów również poza sezonem. Latem jest ono nimi wypełnione, podobnie jak żeglarzami.

Dziękujemy za wysłane grafiki.