• <
HARTWIG SZCZECIN

„Droga Czerwona - cierń, który powali olbrzyma?”. Miasto Gdynia zabiera głos

GospodarkaMorska.pl

25.10.2017 03:34 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski „Droga Czerwona - cierń, który powali olbrzyma?”. Miasto Gdynia zabiera głos
„Droga Czerwona - cierń, który powali olbrzyma?”. Miasto Gdynia zabiera głos - GospodarkaMorska.pl

Po publikacji 23.10.2017 r. na łamach portalu GospodarkaMorska.pl artykułu pt. „Droga Czerwona – cierń, który powali olbrzyma?” autorstwa przedstawicieli Rady Interesantów Portu Gdynia, wiceprezydent Gdyni Marek Stępa zwrócił się do naszej redakcji z prośbą o sprostowanie. Poniżej treść przesłanego komunikatu.

"W związku z dzisiejszą publikacją nt. Drogi Czerwonej  na Państwa portalu prosimy o pilne sprostowanie nieprawdziwych informacji, które się w nim znalazły.

Po pierwsze, Gdynia nigdy nie wycofała się z listy BAC Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk ani z żadnego z projektów znajdujących się w tymże wykazie.

Z listy BAC zostaliśmy wykreśleni. Nikt z nami tej decyzji nie konsultował, ani nie pytał zgodę.

Wykreślenie z Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk nie spowodowało także wycofania się z któregokolwiek z projektów mających na celu poprawę dostępności Portu Gdynia od strony lądu, ani żadnej innej inwestycji.

Gdynia czyni nadal intensywne starania by Droga Czerwona, a także Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej, obecnie zwana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Via Maris, powstały jak najszybciej.

31 sierpnia 2017 roku, a więc już kilka miesięcy po usunięciu Gdyni z listy BAC, determinacja Miasta Gdynia doprowadziła do podpisania  z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządem Morskiego Portu Gdynia SA uzgodnień  dotyczących budowy Drogi Czerwonej i Via Maris, począwszy od węzła na skrzyżowaniu istniejącej drogi ekspresowej S6 (Obwodnicy Trójmiasta) z ul. Morską w Gdyni do Władysławowa. 

Celami inwestycji jest  zapewnienie dostępu do portu w Gdyni, usprawnienie komunikacji w regionie i umożliwienie rozwoju terenów znajdujących się w jej obszarze. Na mocy tego uzgodnienia wyznaczono przebieg planowanej trasy w granicach administracyjnych Miasta Gdyni oraz określono klasę i podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych odcinków drogi. W świetle chociażby tego wydarzenia trudno mówić o wycofaniu się Gdyni z projektu.

Po drugie, styczeń 2017 jako planowana data rozpoczęcia prac przy budowie Drogi Czerwonej jest całkowicie niezgodny z prawdą. Termin ten nigdy nie pojawił się w żadnych dokumentach ani nawet ustnych uzgodnieniach związanych z inwestycją. Podobnie kwota 233,26 mln złotych. Na zbliżoną sumę szacowano koszt remontu Trasy Kwiatkowskiego, o którego zaniechanie wniósł Zarząd Portu Morskiego Gdynia, gdyż jego czteroletni okres realizacji spowodowałby paraliż działania portu.

W związku z powyższym oczekujemy sprostowania nieprawdziwych informacji podanych w tekście w możliwie jak najkrótszym czasie, aby zapobiec wtórnym publikacjom w innych mediach, które mogą wywołać poważne zaniepokojenie szczególnie wśród interesariuszy gdyńskiego Portu".

Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_deepwater_2021_390x100

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39475,00 $ tona -1,13% 2 gru
 Cynk 3293,00 $ tona -0,06% 2 gru
 Aluminium 2654,00 $ tona -0,56% 2 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.