• <
BOTA_2023

Dane o efektywności energetycznej statków będą jawne

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Dane o efektywności energetycznej statków będą jawne

Partnerzy portalu

Dane o efektywności energetycznej statków będą jawne - GospodarkaMorska.pl

Parlament Europejski przyjął ustawę o ujawnieniu danych dotyczących efektywności energetycznej statków. Oczekuje się, że publikacja tych danych zwiększy konkurencyjność między przedsiębiorstwami, co przyczyni się do oszczędności paliwa. To z kolei doprowadziłoby do zmniejszenia emisji CO2. Jednak sama ustawa jest krytykowana pod względem prawnym.

Sotiris Raptis, przedstawiciel Europejskiej Organizacji Transport i Środowisko (T & E), zrzeszającej ponad 50 stowarzyszeń ochrony środowiska i transportu z całej Europy, uważa, że oczekuje się stworzenia potężnego narzędzia prowadzącego do większej przejrzystości, zwiększenia konkurencji i oszczędności paliwa. Jednakże według przedstawiciela organizacji nie jest to wystarczające, szczególnie biorąc pod uwagę, że szybki wzrost sektora morskiego może przewyższyć nakłady na poprawę efektywności statków. T&E oczekuje zatem „prawdziwych” cięć emisji CO2 w ramach planowanej unii energetycznej i polityki klimatycznej UE do 2030 roku.

Przyjęcie ustawy będzie obowiązkowe dla właścicieli i operatorów statków, którzy będą zmuszeni do publicznego informowania o swojej działalności środowiskowej.  T& E uważa, że chociaż poprawi się efektywność zużycia paliwa, większe potrzeby transportowe będą generować powiększenie się emisji.

IMO (Międzynarodowa Organizacja Morska) przewiduje, że emisja generowana przez żeglugę wzrośnie o 50-250 procent do roku 2050. W chwili obecnej żegluga morska generuje ponad 3 procent światowej emisji gazów cieplarnianych.

Źródło:
promy24.com
port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.