• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Analiza wpływu DB Cargo Polska na otoczenie

pc

27.09.2017 16:33 Źródło: własne
Analiza wpływu DB Cargo Polska na otoczenie - GospodarkaMorska.pl

DB Cargo Polska we współpracy z Deloitte Advisory poddała szczegółowej analizie generowane przez siebie wielowymiarowe efekty w polskiej gospodarce. Przygotowana publikacja to kompleksowe podsumowanie wpływu działalności Spółki  na jej otoczenie w 2016 roku. Badanie obejmuje kilkadziesiąt wskaźników w trzech kluczowych obszarach: ekonomia, społeczeństwo i środowisko naturalne.

Wpływ Spółki na otoczenie przedstawiono w analizie jako sumę ekonomicznych efektów  bezpośrednich, pośrednich (generowanych w łańcuchu dostaw) i indukowanych (generowanych przez wynagrodzenia pracowników).

„Opracowany raport pozwala nam lepiej poznać siebie w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Widzimy jakie są nasze kluczowe obszary oddziaływania oraz jaka jest ich miara. Pomiar wpływu jest dla nas kluczem do lepszego zrozumienia naszej roli w zmieniającym się otoczeniu – mówi Marek Staszek, Prezes Zarządu DB Cargo Polska – Publikacja pozwala lepiej zrozumieć rolę i zakres obszarów wpływu Spółki. Liczę, że pozwoli nam to na wzmocnienie relacji z naszymi interesariuszami oraz merytoryczny dialog w oparciu o zbiór konkretnych, realnych i wiarygodnych argumentów – dodaje.

Analiza potwierdziła, że działalność DB Cargo Polska wywiera istotny, korzystny wpływ na otoczenie, w którym prowadzi działalność biznesową. Nakłady ponoszone przez spółki DB Cargo Polska na zakup materiałów i usług od polskich dostawców dają niebagatelny impuls polskiej gospodarce. Przekłada on się w wyraźny sposób na zwiększenie krajowej produkcji, popytu i konkurencyjności, tworzenie i utrzymanie miejsc pracy czy wzrost dochodów gospodarstw domowych i rozwój szeroko rozumianego otoczenia społecznego.

Potwierdzeniem wysokiego poziomu zaangażowania DB Cargo Polska na rzecz zrównoważonego rozwoju jest nagroda jaką otrzymała Spółka w organizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego w Polsce (SIRTS) oraz ASTE konkursie promującym działania i przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie. DB Cargo Polska została doceniona za zaangażowanie pracowników w działania społeczne oraz wzorowy sposób komunikacji. Wręczenie nagród miało miejsce podczas wieczornej Gali Wystawców TRAKO 2017.

Pełna wersja raportu tutaj.

Bollore Logistics
port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 37862,00 $ tona 0,23% 14 paź
 Cynk 3551,00 $ tona 4,17% 14 paź
 Aluminium 3151,00 $ tona 2,47% 14 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.