• <
escort_980x120_gif_2020

Ponad 1,6 mld zł zakontraktowano w programie Rybactwo i Morze

Strona główna Rybołówstwo, ekologia Ponad 1,6 mld zł zakontraktowano w programie Rybactwo i Morze
Ponad 1,6 mld zł zakontraktowano w programie Rybactwo i Morze - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay.com

ew

05.08.2020 Źródło: PAP

W Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze zakontraktowano 1 mld 641 mln zł – poinformował w środę na posiedzeniu sejmowej komisji gospodarki morskiej wiceminister MGMiŻŚ Grzegorz Witkowski. Dodał, że jest to 52,55 proc. całego programu.

"Program Operacyjny Rybactwo i Morze trwa od sześciu lat, jest on bardzo dużą dźwignią dla części gospodarki, jaką jest rybołówstwo i przetwórstwo" – powiedział w środę podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) Grzegorz Witkowski.

Dodał, że powiększona została alokacja środków finansowych tak, aby można było wspomóc zarówno przedsiębiorców, jak i przetwórców oraz branże wspomagające.

"Musieliśmy zminimalizować wpływ pandemii w sektorze rybołówstwa i akwakultury poprzez wykorzystanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego" – powiedział wiceminister. Dodał, że według stanu na 30 maja br. w ramach PO RYBY, przy budżecie wynoszącym ponad 3 mld zł "udało się zakontraktować środki w wysokości 1 mld 641 mln zł", co stanowi 52,55 proc. całego programu.

"Poświadczono poniesione przez beneficjentów wydatki w wyniku rozliczenia zrealizowanych inwestycji w wysokości ponad 30 proc." – powiedział Witkowski.

Wskazał, że na poziom kontraktacji środków finansowych na etapie podpisanych umów miało wpływ: uruchomienie z końcem 2019 r. rezerwy wykonania na program, co zwiększyło alokację o ponad 42 mln zł, wysoki kurs euro, weryfikacja wniosków o dofinansowanie, a także trwająca pandemia.

Witkowski dodał, że odbiór programu przez przetwórców i rybaków "jest pozytywny". Wskazał jednak, że głównym problemem jest wspólna polityka rybołówstwa Unii Europejskiej, która "nakłada na polski rząd limity połowowe".

„Nie do końca (…) zgadzamy się z doradztwem naukowym odnośnie Morza Bałtyckiego, jeśli chodzi o połów dorsza i innych gatunków. Oczywiście my jesteśmy za ochroną tych zasobów, ale w sposób zrównoważony i tak, żeby solidarnie się tymi limitami dzielić" – powiedział Witkowski dodając, że niezagrożone jest finansowanie zasady n+3.

Zaznaczył, że według stanu na 30 czerwca br. do KE złożono wnioski o płatność na kwotę 10 mln euro w zasadzie n+3, co stanowi 25 proc. całej kwoty. Poinformował, że według szacunków MGMiŻŚ do 31 grudnia br. Polska powinna złożyć wnioski o płatność na kwotę co najmniej 41 mln euro.

Podczas posiedzenia komisji przedstawiona została także informacja o wynikach kontroli NIK programu Rybactwo i Morze, którą Izba opublikowała na początku kwietnia br.

"Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że realizacja Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 nie zawsze była prawidłowa i skuteczna" – powiedziała Marzanna Lipińska z NIK. Wskazała, że kontrola była prowadzona od stycznia 2015 do 30 czerwca 2019 r.

Jak wskazała NIK w raporcie, "największą bolączką było przewlekłe rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie przez oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i urzędy marszałkowskie", a wykorzystanie limitów środków dla poszczególnych działań nie było równomierne.

Wskazano jednak, że dzięki monitoringowi programu "odpowiednio wcześnie zauważono zagrożenie utraty części przyznanych środków i podjęto działania naprawcze", dzięki czemu w połowie 2019 r. rozdysponowano blisko 2,2 mld zł, czyli 3/4 funduszy przyznanych w programie.

NIK zaznaczyła, że w jej ocenie "obecnie nie ma zagrożenia, że pozostała część środków nie zostanie wykorzystana do chwili zakończenia programu".

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY) na lata 2014-2020 jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Program zakłada realizację sześciu priorytetów oraz pomocy technicznej. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 wsparciem zostało objęte rybołówstwo morskie, rybactwo śródlądowe, akwakultura oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność, a także w niewielkim zakresie - przetwórstwo.

Źródło:
PAP
 Ropa brent 41,83 $ baryłka  0,00% 22:58
 Cyna 17080,00 $ tona -1,70% 25 wrz
 Cynk 2365,00 $ tona -0,59% 25 wrz
 Aluminium 1708,00 $ tona 0,65% 25 wrz
 Pallad 2230,20 $ uncja  0,00% 22:59
 Platyna 841,60 $ uncja  0,00% 22:59
 Srebro 22,98 $ uncja  0,00% 22:59
 Złoto 1864,15 $ uncja  0,00% 22:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.