• <
escort_980x120_gif_2020

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej partnerem strategicznym konferencji dronowej Security Forum Szczecin

GM

28.09.2021 15:21 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Polska Agencja Żeglugi Powietrznej partnerem strategicznym konferencji dronowej Security Forum Szczecin

Partnerzy portalu

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej partnerem strategicznym konferencji dronowej Security Forum Szczecin  - GospodarkaMorska.pl
Fot. Nobilis Media

23 września w  Szczecinie odbyła się konferencja Security Forum Szczecin "Bezzałogowe systemy powietrzne dla wzmocnienia bezpieczeństwa  infrastruktury miejskiej i  przemysłowej". Think tank Nobilis Media już od wielu lat rokrocznie organizuje konferencję poświęcone systemom bezzałogowym. Tegoroczna edycja poświęcona była  prezentacji technologii bezzałogowych statków powietrznych, które mogą wspomóc zarządzanie przestrzenią miejską i przemysłową, a także wspomóc eksploatację i serwis farm wiatrowych.  

W konferencji udział wzięli  m.in. zachodniopomorski komendant wojewódzki PSP w Szczecinie brygadier Jarosław Tomczyk, naczelnik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  z-ca dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu kmdr Jarosław Kukliński, zastępca dowódcy 14. Zachodniopomorska Brygada WOT podpułkownik Mirosław Radwan,  naczelnik delegatury ABW na Pomorze Zachodnie Konrad Barcewicz, dyrektor Zachodniopomorskiego Inspektoratu Weterynarii, dyrektor PŻM Andrzej Wróblewski. Patronem strategicznym wydarzenia była Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. W konferencji udział również wzięli przedstawiciele biznesu dronowego  ze Szczecina,  Rzeszowa, Łodzi i Trójmiasta. Konferencja odbywała się pod patronatem honorowym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o uruchomieniu nowatorskiego projektu pilotażowego, polegającego na wdrożeniu usługi "Zaawansowanych lotów bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę". Do współpracy z PAŻP zaprasza jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane realnym wpływem na kształtowanie przepływu ruchu dronów na swoich terenach.

Nabór zorganizowany w formie konkursu jest częścią realizowanego przez agencję projektu "Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt ten prowadzony jest od 2020 roku przez PAŻP we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Ministerstwem Infrastruktury. Dzięki realizacji inwestycji wpisanych do Krajowego Plan Odbudowy beneficjentami projektów z KPO wartych 164 mln euro są przedsiębiorcy, producenci BSP, operatorzy i piloci bezzałogowych statków powietrznych, służby porządku publicznego, samorządy, służba zdrowia, instytucje badawcze i naukowe.  

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest jedyną w Polsce instytucją szkolącą i zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. To oni 365 dni w roku dbają na polskim niebie o bezpieczeństwo setek tysięcy samolotów i milionów pasażerów. Kontrola ruchu lotniczego to przede wszystkim bezpieczeństwo, ale też komfort i punktualność podniebnych podróży. PAŻP od lat wyróżnia się przy tym troską o środowisko naturalne przodując we wprowadzaniu w lotnictwie najnowocześniejszych technologii, a także proekologicznych technik pracy.

 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej od początku intensywnie wspiera również rozwój rynku dronów, czyli Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP). W PAŻP tworzymy rozwiązania cyfrowe dla skokowego wzrostu wykorzystania BSP wierząc, że projekty BSP są usługami przyszłości. Stworzony i rozwijany w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej System PansaUTM to unikalne w skali światowej narzędzie do planowania lotów BSP oraz komunikacji Pilotów BSP ze Służbami Żeglugi Powietrznej. System jako jeden z nielicznych na świecie posiada certyfikację Urzędu Lotnictwa Cywilnego i jest w Polsce używany operacyjnie. System PansaUTM stworzył możliwość budowy w Polsce ekosystemu U-Space: czyli technicznych, infrastrukturalnych oraz prawnych ram do rozwoju rynku usług dronów.

Gminy, związki i konsorcja gmin do końca listopada br. mają czas na złożenie pierwszej aplikacji w konkursie, w wyniku którego wybrane zostaną trzy lokalizacje, w których rozpocznie się pilotaż wdrażania usługi lotów dronów na masową skalę; oferty przyjmuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Kmdr por. rez.  Artur Bilski, prezes zarządu think tanku  Nobilis Media 


Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.