• <

Pierwsze spotkanie Młodzieżowej Rady Klimatycznej z udziałem ministra klimatu

31.08.2020 12:43 Źródło: Ministerstwo Klimatu
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Pierwsze spotkanie Młodzieżowej Rady Klimatycznej z udziałem ministra klimatu

Partnerzy portalu

Pierwsze spotkanie Młodzieżowej Rady Klimatycznej z udziałem ministra klimatu - GospodarkaMorska.pl
źródło: Ministerstwo Klimatu

Młodzieżowa Rada Klimatyczna to 32 młodych i kreatywnych ludzi, którzy chcą współtworzyć politykę klimatyczną w Polsce. 31 sierpnia 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie MRK I kadencji z udziałem ministra klimatu Michała Kurtyki.

W skład MRK wchodzi 32 członków w wieku od 15 do 26 lat. Każde z 16 województw ma w niej swojego reprezentanta. Kadencja Rady potrwa 2 lata.

Jak podkreślił minister Kurtyka, bardzo duża liczba zgłoszeń do Młodzieżowej Rady Klimatycznej jest jasną informacją, jak istotne i potrzebne było stworzenie takiego organu i podjęcie dialogu z młodymi ludźmi.

„Nadesłane zgłoszenia pokazały, że młodzież w Polsce jest zaangażowana w działania na rzecz ochrony klimatu. Kandydaci wykazali się imponującym doświadczeniem, aktywnością i osiągnięciami w tym obszarze. Dziękuję za wszystkie zgłoszenia, chęć dialogu i współpracy z nami” – powiedział szef resortu klimatu.

Minister Michał Kurtyka zaznaczył, że celem powołania MRK jest zwiększenie uczestnictwa młodych osób w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych z obszarów klimat i energia oraz na podnoszenie ich świadomości ekologicznej, w tym w zakresie wpływu ich działań na stan środowiska.

„Cieszę, że jestem świadkiem kształtowania się kolejnego pokolenia osób, którym bliska jest troska o lepszą przyszłość naszej planety. Chcemy wysłuchać ich głosu, dlatego MRK będzie mieć realny wpływ na decyzje administracji rządowej dotyczące ochrony klimatu” – dodał.

Do zadań MRK należy wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat i energia, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra Klimatu, w tym propozycji rozwiązań. Rada będzie podejmowała stanowiska i wydawała opinie w drodze głosowania na posiedzeniu zwykłą większością głosów.

Pierwsze oficjalne posiedzenie Młodzieżowej Rady Klimatycznej I kadencji odbędzie się 25 września w siedzibie Ministerstwa Klimatu, gdzie nastąpi uroczyste wręczenie powołań do Rady, a następnie zostaną przeprowadzone warsztaty.

Gospodarka Morska
fot. Ministerstwo Klimatu
escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.