• <
BOTA_2023

80 mln euro na dotacje w Pomorskim - także dla firm z branży morskich

04.04.2016 09:15 Źródło: PAP
Strona główna 80 mln euro na dotacje w Pomorskim - także dla firm z branży morskich
80 mln euro na dotacje w Pomorskim - także dla firm z branży morskich - GospodarkaMorska.pl

Około 80 mln euro na najbliższe lata przeznaczono w województwie pomorskim na dotacje na badania i rozwój (B+R) dla firm i instytucji naukowych. Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się za miesiąc. Do dyspozycji będzie 100 mln zł. Szansę na dotację mają m.in. firmy zajmujące się branżą offshore.

Wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza Piotr Ciechowicz powiedział PAP, że w pierwszym konkursie zaplanowana łączna kwota dofinansowania to 100 mln zł. Poziom dofinansowania projektu może wynieść od 15 do 80 proc. kosztów, w zależności od typu projektu i wielkości podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.

Podał, że o dotację mogą się ubiegać mikro, małe, średnie i duże firmy. "Z reguły konkursy organizowane na poziomie regionalnym nie dotyczą dużych firm, a w przypadku tego działania dopuszczamy też udział dużych firm" - dodał. Zaznaczył, że do dużych firm może trafić tylko 13 proc. całej alokacji.

Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-20 o nazwie "Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne" rozpocznie się 4 maja. Kolejny ma być ogłoszony za rok.

Ciechowicz powiedział, że w konkursie oprócz przedsiębiorstw mogą wziąć też udział instytucje naukowe i badawcze. Zwrócił uwagę, że nowością - prawdopodobnie w skali kraju - jest to, że instytucja naukowa może wziąć udział w konkursie, ale pod warunkiem, że wkład własny przy realizacji projektu zapewni przedsiębiorca. "To w sposób automatyczny, naturalny uprawdopodabnia wdrożenie takiego badania, bo jak znamy przedsiębiorców, to nie wyłożą ani złotówki, jeśli nie będą mieli realnego prawdopodobieństwa, że to, za co płacą, będą mogli wdrożyć" - wyjaśnił.

Zauważył, że w przypadku tego konkursu nie ma konieczności zawierania przez firmy partnerstw np. z instytucjami naukowymi. "Jest dodatkowo punktowane zawarcie partnerstwa z jakąś instytucją naukową, ale nie jest to niezbędne przy aplikowaniu" - dodał.

Ocenił, że "są to pieniądze bardzo trudne", bo mogą się o nie ubiegać tylko przedsiębiorstwa, których pomysł wpisuje się w jedną z czterech Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Za takie branże w regionie uznano: gospodarkę morską, ICT, energetykę i medycynę. "Jeśli pomysł nie będzie wpisywał się w żadną z tych branż, to zostanie odrzucony" - dodał.

Pieniądze mogą być przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe, ale nie na inwestycje związane np. z budową fabryki czy zakupem linii produkcyjnej. "Możemy dofinansować naukowców, zakup sprzętu badawczego, wyposażenie laboratorium, czyli przeprowadzenie u przedsiębiorcy całego cyklu badawczo-rozwojowego, który jest niezbędny do osiągnięcia celu" - wyjaśnił. Jak powiedział, "możemy dofinansować od pomysłu aż do prototypu".

Podkreślił, że "nie ma żadnego ograniczenia co do wielkości projektu; można złożyć projekt na 10 tys. zł i można na 10 mln zł".

Zaznaczył, że proces oceny projektów też będzie bardziej skomplikowany niż zazwyczaj: zostaną w nim zaangażowani specjaliści z branż, których projekty będą dotyczyły. Umowy z beneficjentami mogą być podpisane dopiero jesienią.

Zaznaczył, że jeżeli w konkursie wpłynęłyby bardzo dobre projekty o łącznej wartości dofinansowania przekraczającej zakładane 100 mln zł, to "zarząd województwa miałby z czego dosypać bo na najbliższe lata na badania i rozwój w województwie przeznaczono 80 mln euro".

Ogłaszanie konkursów z zakresu prac badawczo-rozwojowych na Pomorzu planowane jest co roku.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej każdy region powinien określić obszary badawczo-rozwojowe i innowacyjne, w których województwo ma szansę być liderem w kraju i za granicą. Posiadanie takich inteligentnych specjalizacji jest warunkiem uruchomienia środków na badania, rozwój i innowacje.

Na realizację Inteligentnych Specjalizacji Pomorza z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego w latach 2014-20 może być przeznaczone około jednego miliarda złotych.

W Pomorskiem, w oddolnych negocjacjach w sprawie wyłonienia specjalizacji wzięło udział prawie 300 firm oraz ponad 400 podmiotów, m.in. szkoły i uczelnie, instytucje otoczenia biznesu, samorządy i organizacje pozarządowe. Za Inteligentne Specjalizacje Pomorza uznano: technologie offshore i
portowo-logistyczne, technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie (ICT), technologie ekoefektywne w produkcji i zużyciu energii i paliw oraz technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Dziękujemy za wysłane grafiki.